English version

Formularz logowania

zarejestruj się


Drukuj

Polimery, nr 9/2013

E. Chiellini 2013-07-09
Bioaktywne materiały polimerowe do zastosowań biomedycznych i farmaceutycznych — osiągnięcia na przestrzeni dziesięcioleci (j. ang.)

>>>

A. Dworak, S. Slomkowski, T. Basinska, M. Gosecka, W. Walach, B. Trzebicka 2013-07-31
Poliglicydol — synteza i zastosowanie (j. ang.)

>>>

C. Diehl, H. Schlaad 2013-08-01
Oddziaływania glikopolioksazolina-lektyna: wpływ struktury ligandu na kinetykę powstawania klastrów (j. ang.)

>>>

K. Jelonek, J. Kasperczyk 2013-08-01
Poliestry i poliestrowęglany w systemach kontrolowanego uwalniania leków. Cz. I. Kontrola uwalniania leków (j. ang.)

>>>

K. Kurzepa, K. Różycki, M. Bochyńska, M. Konop, Z. Urbanczyk-Lipkowska, A.W. Lipkowski 2013-08-01
Molekularne układy szkieletowe do trójwymiarowych hodowli komórek i tkanek (j. ang.)

>>>

K. Jaszcz, J. Łukaszczyk, M. Śmiga-Matuszowicz 2013-08-01
Nowe biodegradowalne polimery biomedyczne na bazie kwasu bursztynowego

>>>

J. Kucińska-Lipka, I. Gubańska, H. Janik 2013-08-01
Poliuretany modyfikowane polimerami naturalnymi do zastosowań medycznych. Cz. I. Poliuretan/chitozan i poliuretan/kolagen (j. ang.)

>>>

A. Utrata-Wesołek 2013-08-01
Powierzchnie przeciwdziałające osadzaniu się związków biologicznie aktywnych w zastosowaniach medycznych (j. ang.)

>>>

M. Motyl, D. Drozd, K. Kamiński, D. Bielska, A. Karewicz, K. Szczubiałka, M. Nowakowska 2013-08-01
Hydroksypropyloceluloza-graft-poli(N-izopropyloacryloamid) — nowy rozpuszczalny w wodzie kopolimer wykazujący podwójną termoczułość (j. ang.)

>>>

I. D. Simonov-Emelianov, A. V. Markov, N. I. Prokopov, I. A. Gritskova, N. I. Munkin, L. Hexel 2013-08-01
Wpływ samonagrzewania podczas przetwarzania sztywnego i uplastycznionego poli(chlorku winylu) na jego stabilność termiczną (j. ang.)

>>>