English version

Formularz logowania

zarejestruj się


Drukuj

Polimery, nr 9/2012

H. Żakowska 2012-09-03
Systemy recyklingu odpadów opakowaniowych — wybrane problemy prawno-organizacyjne i ekonomiczne w Polsce

>>>

A. K. Błędzki, K. Gorący, M. Urbaniak 2012-09-03
Możliwości recyklingu i utylizacji materiałów polimerowych i wyrobów kompozytowych

>>>

S. Kuciel, P. Kuźniar, A. Liber-Kneć 2012-09-03
Poliamidy ze źródeł odnawialnych jako osnowy biokompozytów wzmacnianych krótkimi włóknami (j. ang.)

>>>

G. Makomaski, W. Ciesińska, J. Zieliński 2012-09-03
Zastosowanie odpadów poli(tereftalanu etylenu) lub żywicy fenolowo-formaldehydowej do otrzymywania węgli aktywnych

>>>

G. Marszałek, R. Majczak 2012-09-03
Wosk polietylenowy — otrzymywanie, modyfikacja i zastosowania

>>>

K. Sałasińska, A. Osica, J. Ryszkowska 2012-09-03
Zastosowanie liści drzew jako wzmocnienia w kompozytach na osnowie recyklatu PE-HD

>>>

A. Wojciechowski, R. Michalski, E. Kamińska 2012-09-03
Wybrane metody zagospodarowania zużytych opon

>>>

M. Iwański, G. Mazurek 2012-09-03
Charakterystyka reologiczna lepiszcza asfaltowego modyfikowanego woskiem syntetycznym (j. ang.)

>>>