English version

Formularz logowania

zarejestruj się


Drukuj

Polimery, nr 9/2011

A. Pawlak, A. Gałęski 2011-08-24
Kawitacje podczas jednoosiowego rozciągania polimerów częściowo krystalicznych (j. ang.)

>>>

M. Bączek, J. Janicki 2011-08-24
Struktura nadcząsteczkowa i wybrane właściwości modyfikowanych włókien PA 6/LCO (j. ang.)

>>>

Ch. L. Hébette, J. A. Delcour, M. H. J. Koch, K. Booten, H. L. Reynaers 2011-08-24
Krystalizacja i topnienie inuliny badane techniką małokątowego rozpraszania promieniowania rentgenowskiego (SAXS) (j. ang.)

>>>

W. Łużny, K. Piwowarczyk 2011-08-24
Wiązania wodorowe w polianilinie domieszkowanej kwasem kamforosulfonowym (j. ang.)

>>>

Ch. Zeddam, N. Belhaneche-Bensemra 2011-08-24
Zastosowanie spektroskopii FT-IR do badań migracji specyficznej organocynowego stabilizatora ztwardego poli(chlorku winylu) do płynów symulujących żywność (j.ang.)

>>>

S. Rabiej, M. Rabiej 2011-08-24
Wyznaczanie parametrów struktury lamelarnej polimerów semikrystalicznych za pomocą programu komputerowego SAXSDAT (j. ang.)

>>>

A. Kiersnowski, M. Trelińska-Wlaźlak, M. Gazińska, J. Pigłowski 2011-08-26
Badania kalorymetryczne i rentgenograficzne organomontmorylonitów otrzymanych na drodze wymiany jonowej (j. ang.)

>>>

J. Feder-Kubis 2011-08-26
Spektroskopia NMR w badaniach nowych chiralnych cieczy jonowych (j. ang.)

>>>