English version

Formularz logowania

zarejestruj się


Drukuj

Polimery, nr 9/2005

M. Biernat, G. Rokicki 2011-06-29
Inhibicja tlenowa procesów fotopolimeryzacji i sposoby jej ograniczania

>>>

B. Kowalska 2011-06-29
Pomiary ultradźwiękowe w procesach przetwórstwa tworzyw polimerowych

>>>

J. Maślińska-Solich, S. Kukowka 2011-06-29
Synteza makrocyklicznych i liniowych oligomerów metylo-a-D-mannopiranozydu (j. ang.)

>>>

W. Brostow, V. M. Castańo, G. Martinez-Barrera 2011-06-29
Wpływ promieniowania gamma na kompozycje polistyren + SBR: morfologia i mikrotwardość (j. ang.)

>>>

A. Smejda-Krzewicka, W. M. Rzymski 2011-06-29
Wybrane właściwości elastojonomerów wytwarzanych metodą reaktywnego przetwórstwa

>>>

B. Doczekalska 2011-06-29
Badanie odporności chemicznej elastomerów poliuretanowych przedłużonych 2,2'-tiobisetanolem lub 1,4-butanodiolem

>>>

S. Łabużek, J. Pająk, B. Nowak 2011-06-29
Biodegradacja modyfikowanego polietylenu w glebie w warunkach laboratoryjnych

>>>

A. Prociak, J. Pielichowski 2011-06-29
Możliwości wykorzystania poliuretanowych odpadów piankowych do otrzymywania materiałów termoizolacyjnych

>>>

W. Zatorski, Z. K. Brzozowski, K. Łebek 2011-06-29
RAPID COMMUNICATION: Otrzymywanie sztywnych pianek PUR i PUR-PIR z czerwonym fosforem użytym jako antypiren

>>>