English version

Formularz logowania

zarejestruj się


Drukuj

Polimery, nr 9/2002

E. Bortel 2013-10-28
Współczesne kierunki rozwoju polimeryzacji rodnikowej w świetle tematyki kongresu IUPAC MACRO 2000

>>>

S. Penczek, T. Bicia, G. Łapienis 2013-10-29
Gwiaździste i silnie rozgałęzione polietery oraz poliestry

>>>

Z. Florjańczyk, E. Rogalska-Jońska, K. Nawrocka, A. Molenda, M. Affek 2013-10-29
Polimery glinoorganiczne

>>>

M. H. Struszczyk 2013-10-29
Chityna i chitozan. Cz. III. Niektóre aspekty biodegradacji i bioaktywności (j. ang.)

>>>

F. Lembicz, M. El Fray 2013-10-29
Badania prędkości ultradźwięków i jej związku z heterofazową strukturą multiblokowych elastomerów złożonych z poli(tereftalanu butylenu) i poli(1,2-oksypropylenu) lub dimeryzowanego kwasu tłuszczowego

>>>

M. Kurcok, P. Szewczyk 2013-10-29
Badania metodą dynamicznej analizy mechanicznej lepkosprężystych właściwości wybranych układów polimerowych

>>>

M. Zaborski, J. Pietrasik 2013-10-29
Właściwości karboksylowanego kauczuku butadienowo-akrylonitrylowego zawierającego „in situ” zsyntetyzowane napełniacze krzemionkowe

>>>

T. Klepka 2013-10-29
Efektywność wytwarzania polimerowych specjalnych warstw ślizgowych

>>>

M. Bendyk, B. Jędrzejewska, J. Pączkowski, L.-A. Liizden 2013-10-29
Mieszaniny heksaarylobisimidazol (HABI) + barwnik ketocyjaninowy (JAW) jako efektywne układy fotoinicjujące działające według mechanizmu przeniesienia elektronu (j. ang.)

>>>