English version

Formularz logowania

zarejestruj się


Drukuj

Polimery, nr 7-8/2017

S. Slomkowski, W. Fortuniak, J. Chojnowski, P. Pospiech, U. Mizerska 2017-06-09
Polisiloksanowe mikrokapsułki, mikrosfery i ich pochodne (j.ang.)

>>>

J. Szafraniec, J. Odrobińska, D. Lachowicz, G. Kania, S. Zapotoczny 2017-06-09
Nanokapsuły typu rdzeń-otoczka na bazie chitozanu (j.ang.)

>>>

A. Wach, P. Natkański, M. Drozdek, B. Dudek, P. Kuśtrowski 2017-06-09
Funkcjonalizacja mezoporowatej krzemionki SBA-15 w wyniku szczepienia poliwinyloaminy na powierzchni modyfikowanej grupami epoksydowymi (j.ang.)

>>>

R. Arrigo, N. Tzankova Dintcheva, G. Catalano, E. Morici, G. Cavallaro, G. Lazzara, M. Bruno 2017-06-09
Micele polimerowe – nowa generacja nośników przeciwutleniaczy (j.ang.)

>>>

M. Molenda, J. Świder, M. Świętosławski, A. Kochanowski 2017-06-09
Nanokompozyty elektrodowe Li-ion z samoorganizującymi się przewodzącymi warstwami węglowymi (j.ang.)

>>>

H. Kaczmarek, B. Królikowski, E. Klimiec, D. Bajer 2017-06-09
Charakterystyka struktury materiałów przeznaczonych do wytwarzania piezoelektrycznych kompozytów na osnowie polipropylenu

>>>

E. V. Prut, L. A. Zhorina, L. V. Kompaniets, D. D. Novikov, A. Ya. Gorenberg 2017-06-09
Rola polimerów funkcjonalnych w termoplastycznych kompozytach z udziałem proszków gumowych (j.ang.)

>>>

R. Hartmann, M. Koch 2017-06-09
Kompozyty polimerowe z udziałem zrębków drzewnych – nowe materiały o korzystnych właściwościach mechanicznych (j.ang.)

>>>

J. M. Hutchinson, F. Román, P. Cortés, Y. Calventus 2017-06-09
Kompozyty epoksydowe napełnione azotkiem boru lub azotkiem aluminium o ulepszonej przewodności cieplnej (j.ang.)

>>>

J. Brzeska, M. Morawska, A. Heimowska, W. Sikorska, A. Tercjak, M. Kowalczuk, M. Rutkowska 2017-06-09
Podatność na degradację kompozytów usieciowanych poliuretanów z chitozanem (j.ang.)

>>>

X. Yang, Y. Wang, Y. Li, Z. Li, T. Song, X. Liu, J. Hao 2017-06-09
Stabilność termiczna i właściwości mechaniczne materiałów hybrydowych na bazie nitrocelulozy szczepionej oligomerycznym wielofunkcyjnym aminopropyloizobutylosilseskwioksanem (j.ang.)

>>>

X. Liu, J. Zhao, R. Yang, R. Iervolino, S. Barbera 2017-06-09
Starzenie termiczne uwodornionego kauczuku nitrylowego – ubytek dodatków i jego wpływ na zachowanie elastyczności (j.ang.)

>>>

K. Królikowski, K. Piszczek 2017-06-09
Rozdzielanie mieszanin: polietylen dużej gęstości/poli(tereftalan etylenu)/poli(chlorek winylu) z wykorzystaniem różnic twardości składników (j.ang.)

>>>