English version

Formularz logowania

zarejestruj się


Drukuj

Polimery, nr 7-8/2013

T. Spychaj, M. Zdanowicz, J. Kujawa, B. Schmidt 2013-05-27
Karboksymetyloskrobia o wysokim stopniu podstawienia: synteza, właściwości, zastosowanie (j. ang.)

>>>

P. Natkański, P. Kuśtrowski 2013-07-09
Wpływ stopnia usieciowania na pojemność sorpcyjną kompozytów hydrożelowo-montmorylonitowych względem kationów Cu(II) i Fe(III) (j. ang.)

>>>

E. Kusiak, M. Zaborski, M. A. Staniszewska, H. Bem, P. Szajerski, W. Baryń 2013-07-09
Osłony elastomerowe redukujące dawki promieniowania X w technikach tomografii komputerowej

>>>

D. Jermakowicz-Bartkowiak, B. N. Kolarz 2013-07-09
Anionity polimerowe do odzyskiwania metali szlachetnych

>>>

P. Rybiński, G. Janowska 2013-07-09
Palność oraz inne właściwości materiałów i nanomateriałów elastomerowych. Cz. II. Nanokompozyty elastomerowe z attapulgitem, nanokrzemionką, nanowłóknami, nanorurkami węglowymi

>>>

P. Wojciechowska, Z. Foltynowicz, M. Nowicki 2013-07-09
Nanokompozyty na bazie octanomaślanu celulozy otrzymane metodą zol-żel (j. ang.)

>>>

K. Szustakiewicz, K. Steller, J. Pigłowski 2013-07-09
Struktura i wybrane właściwości nanokompozytów poliamidu 6 z organofilizowanym montmorylonitem

>>>

J. Sójka-Ledakowicz, M. Łatwińska, J. Kałużka, M. Kudzin 2013-07-09
Włókniny polipropylenowe z dodatkiem polimerów naturalnych do zastosowań filtracyjnych (j. ang.)

>>>

M. Oleksy, K. Lecka-Szlachta, M. Heneczkowski, H. Galina 2013-07-09
Wpływ modyfikowanych bentonitów na właściwości tiksotropowe materiałów powłokowych oraz na odporność na działanie grzybów (j. ang.)

>>>

M. M. Chrzanowski, J. Zieliński, W. Piecek, A. Muravsky, M. Zgutka, M. Olifierczuk, J. Kędzierski 2013-07-09
Fotoporządkowanie — nowa ważna technologia w produkcji elektrooptycznych przetworników ciekłokrystalicznych

>>>

D. Åkesson, Z. Foltynowicz, J. Christéen, M. Skrifvars 2013-07-09
Produkty rozkładu kompozytów wzmacnianych włóknem szklanym otrzymane za pomocą pirolizy z wykorzystaniem mikrofal (j. ang.)

>>>

T. Jaruga, K. Mazik 2013-07-09
Wpływ czasu wtrysku i docisku na stan naprężeń własnych w wypraskach wtryskowych

>>>

E. Sasimowski 2013-07-09
Badania efektywności działania wytłaczarki nowej generacji. Cz. IV. Porównanie funkcjonowania modelu wytłaczarki i jej prototypu

>>>

K. Czaplicka-Kolarz, D. Burchart-Korol, J. Korol 2013-07-09
Zastosowanie analizy cyklu życia i egzergii do oceny środowiskowej wybranych polimerów

>>>