English version

Formularz logowania

zarejestruj się


Drukuj

Polimery, nr 7-8/2003

J. Chojnowski 2012-01-31
Kontrolowana synteza funkcjonalizowanych polisiloksanów o strukturze dendrytycznej

>>>

A. Dworak, B. Trzebicka, W. Wałach, A. Utrata 2012-02-01
Nowe termowrażliwe reaktywne polietery oparte na glicydolu

>>>

B. N. Kolarz, I. Owsik 2012-02-01
Rola kopolimerów o strukturze porowatej jako nośników układów katalitycznych

>>>

C. Chevalier, S. Robin, D. Benoit, O. Guerret, Y. Gnanou 2012-02-01
Kontrolowana polimeryzacja rodnikowa w obecności 3-fosfonylowanego nitroksydu – kinetyka, mechanizm i projektowanie struktury makrocząsteczek (j. ang.)

>>>

A. Proń, B. Dufour, P. Rannou, M. Zagórska, K. Buga, I. Kulszewicz-Bajer 2012-02-01
Otrzymywanie i charakterystyka spektroskopowa politiofenów zawierających boczne (podwieszone) ugrupowania oligoanilinowe (j. ang.)

>>>

B. Mossety-Leszczak, H. Galina, M. Włodarska 2012-02-01
Synteza i sieciowanie nowych ciekłokrystalicznych monomerów epoksydowych

>>>

W. M. Rzymski, B. Wolska 2012-02-01
Konwencjonalne i niekonwencjonalne sieciowanie elastomerów

>>>

M. Affek, M. Dębowski, Z. Florjańczyk 2012-02-01
Synteza funkcjonalizowanych karboksyalumoksanów jako napełniaczy nanokompozytów polimerowych

>>>

M. Nowakowska, A. Karewicz, M. Kłos, Sz. Zapotoczny 2012-02-01
Nowe rozpuszczalne w wodzie fotosensybilizatory polimerowe zawierające chromofory porfirynowe

>>>

J. Kowal, B. Czajkowska, A. Żmihorska-Gotfryd, J. Otfinowski, A. Więcek, A. Wierzbicka, J. Wojewoda 2012-02-01
Utlenianie i degradacja polietylenu w implantowanych panewkach stawu biodrowego (j. ang.)

>>>

B. Samujło 2012-02-01
Charakterystyka procesu wytłaczania polietylenu modyfikowanego bezhalogenowymi antypirenami i środkami pomocniczymi

>>>

M. Pofit-Szczepańska, M. Półka 2012-02-01
Matematyczna analiza metodą Numajiri–Furukawy procesu spalania kompozycji poliestrowych

>>>

P. Król, B. Król, E. Dziwiński 2012-02-01
Wpływ warunków syntezy na właściwosci małocząsteczkowej żywicy epoksydowej

>>>

F. Lembicz 2012-02-01
Badania ruchliwości łańcuchów poli(tereftalanu butylenu) (PBT) metodą elektronowego rezonansu spinowego (ESR) z wykorzystaniem efektów nasyceniowych sygnału ESR (j. ang.)

>>>

Z. Czech 2012-02-01
Rozwój w dziedzinie odrywalnych wielokrotnego stosowania poliakrylanowych klejów samoprzylepnych (j. ang.)

>>>

A. Prociak, M. Figura 2012-02-01
Sztywne pianki poliuretanowe spieniane za pomocą proforów nowej generacji (j. ang.)

>>>