English version

Formularz logowania

zarejestruj się


Drukuj

Polimery, nr 6/2016

R. Szymański, S. Sosnowski 2016-05-13
Modelowanie kinetyki polimeryzacji jako narzędzie badania jej mechanizmu i przewidywania przebiegu

>>>

T. Biela, M. Brzeziński 2016-05-13
Supramolekularne polilaktydy – metody otrzymywania i wybrane właściwości

>>>

M. Cypryk, P. Pospiech 2016-05-13
Polisiloksany jako nośniki katalizatorów na bazie metali przejściowych (j.ang.)

>>>

B. Mendrek 2016-05-13
Zachowanie gwieździstych kopolimerów metakrylanów w roztworach

>>>

A. Chruściel, W. Hreczuch, K. Czaja, K. Ławniczak-Jabłońska, J. Janik 2016-05-13
Komplementarne badania strukturalne dimetalocyjankowych katalizatorów polimeryzacji z otwarciem pierścienia oksiranowego (j.ang.)

>>>

D. Chlebosz, Ł. Janasz, W. Pisula, A. Kiersnowski 2016-05-13
Wpływ struktury poli(3-heksylotiofenu) i jego mieszanin na właściwości organicznych tranzystorów polowych – krótki przegląd (j.ang.)

>>>

S. Ptak, A. Żarski, T. Antczak, J. Kapuśniak 2016-05-13
Estryfikacja skrobi ziemniaczanej kwasem oleinowym w obecności lipazy z Candida antarctica w polu mikrofalowym oraz w warunkach ogrzewania konwencjonalnego

>>>

CZĘŚĆ INFORMACYJNA (Polimery, nr 6/2016) 2016-05-18