English version

Formularz logowania

zarejestruj się


Drukuj

Polimery, nr 6/2015

K. Szpilska, K. Czaja, S. Kudła 2015-05-11
Nanorurki haloizytowe jako napełniacze poliolefin (j. ang.)

>>>

S. Firlik, W. Skupiński, Z. Wielgosz, J. Stasiński 2015-05-11
Zastosowanie kompleksów Cu(II)-aminosilan jako katalizatorów polimeryzacji utleniającej 2,6-dimetylofenolu (j. ang.)

>>>

P. Król, P. Chmielarz 2015-05-11
Synteza kopolimerów polistyren-b-poliuretan-b-polistyren metodą polimeryzacji ARGET ATRP. Cz. II. Struktura chemiczna, właściwości termiczne i powierzchniowe

>>>

M. Stepczyńska 2015-05-11
Wpływ promieniowania UV-VIS na właściwości termomechaniczne i strukturę barwionej folii PLA

>>>

J. Brzeska, A. Heimowska, M. Morawska, A. Niepsuj, W. Sikorska, M. Kowalczuk, M. Rutkowska 2015-05-11
Kompozyty poliuretanu zawierającego poli([R,S]-3-hydroksymaślan) z chitozanem

>>>

A. Pająk, P. Rybiński, R. Dobrzyńska, G. Janowska, S. Żaczek 2015-05-11
Barwne kompozyty elastomerowe o ograniczonej palności

>>>

J. Flizikowski, J. Sadkiewicz 2015-05-11
Analiza konstrukcji ślimakowego układu uplastyczniającego wytłaczarki

>>>

K. Wilczyński, K.J. Wilczyński, P. Narowski 2015-05-11
Badania symulacyjno-doświadczalne nierównomiernego wypełniania wielogniazdowych form wtryskowych zrównoważonych geometrycznie

>>>