English version

Formularz logowania

zarejestruj się


Drukuj

Polimery, nr 6/2003

K. Mojsiewicz-Pieńkowska, J. Łukasiak 2012-01-25
Polidimetylosiloksany w środowisku człowieka

>>>

J. Czupryńska 2012-01-31
Metody dozymetryczne w procesach obróbki radiacyjnej materiałów polimerowych

>>>

T. Pokropski, A. Balas 2012-01-31
Żywice epoksydowe i poliuretany – wzajemne oddziaływanie modyfikujące. Cz. I. Polimery z pierścieniami oksazolidonowymi

>>>

B. Stanhope, N. Netzel 2012-01-31
Plastyfikatory benzoesanowe – wpływ na środowisko naturalne oraz bezpieczeństwo pod względem zdrowotnym (j. ang.)

>>>

J. Kabatc, J. Pączkowski, J. Karolczak 2012-01-31
Jakie czynniki wpływają na szybkość rodnikowej polimeryzacji wielofunkcyjnego akrylanu fotoinicjowanej solami boranowymi barwników cyjaninowych? Cz. II. Wykorzystanie teorii przeniesienia elektronu (j. ang.)

>>>

B. Świerz-Motysia 2012-01-31
Radiacyjnie odporny plastyfikowany poli(chlorek winylu) do zastosowań medycznych (j. ang.)

>>>

M. A. Nour 2012-01-31
Kompleksy metali z poliiminoetylenem modyfikowanym ditiokarbaminianem oraz mieszaniny poliiminoetylenu z montmorylonitem jako układy ograniczające palność polipropylenu (j. ang.)

>>>

J. Stasiek 2012-01-31
Wpływ konstrukcji dwuślimakowego układu uplastyczniającego na charakterystykę procesu wytłaczania

>>>

K. Pielichowski, K. Flejtuch 2012-01-31
Badania przejść fazowych poli(tlenku etylenu) metodą róznicowej kalorymetrii skaningowej z modulacją temperatury (MT-DSC) – wpływ skoku temperaturowego (j. ang.)

>>>