English version

Formularz logowania

zarejestruj się


Drukuj

Polimery, nr 6/2000

P. Parzuchowski, G. Rokicki 2015-03-02
Makrocykle fenolowo-formaldehydowe w układach polimerowych. Cz. II. Otrzymywanie z wykorzystaniem polireakcji stopniowych

>>>

K. Kelar, K. Kania, B. Jurkowski 2015-03-02
Mechanochemiczna modyfikacja polietylenu trzeciej generacji bezwodnikiem maleinowym

>>>

D. Wilson-Polit, A. Orzechowski, I. Grzywa-Niksińska, E. Grzywa, V. Izmailova, A. Oganesyan, I. Gritskova 2015-03-02
Homo- i kopolimeryzacja styrenu, inicjowana nadsiarczanem potasu bez użycia emulgatora, przebiegająca w warunkach statycznych. Cz. I. Homopolimeryzacja styrenu

>>>

M. Sudoł, K. Czaja, M. Białek 2015-03-02
Spektrofotometryczna metoda oznaczania składu kopolimerów etylen/1-heksen

>>>

G. Janowska, L. Ślusarski 2015-03-02
Palność wulkanizatów cis-1,4-polibutadienu

>>>

R. Jeziórska, J. Sadło, J. Bojarski, Z. Zimek 2015-03-02
Procesy radiacyjne w polipropylenie modyfikowanym maleinianem rycynylo-2-oksazoliny

>>>

B. Dębska, E. Wianowska 2015-03-02
Badania właściwości żywicy melaminowej modyfikowanej akryloamidem. Cz. III. Wyjaśnienie mechanizmu działania akryloamidu jako modyfikatora żywic melaminowo-acetonowo-formaldehydowych

>>>

N. Pietruszka, Z. Brzozowski, L. Żabski 2015-03-02
Nowe, ciekłe, reaktywne antypireny azotowe i azotowo-fosforowe do samogasnących poliuretanowych tworzyw piankowych. Cz. II. Zastosowanie do sztywnych pianek poliuretanowych

>>>

H. Kaczmarek, J. Kowalonek, H.-G. Janssen, H. P. M. van Lieshout 2015-03-02
Badania nad degradacją poli(tlenku etylenu) metodą wieloetapowej pirolizy sprzężonej z chromatografią gazową, z zastosowaniem dozownika z programowaną temperaturą (wersja angielska)Komunikat szybkiego druku

>>>

B. Czupryński, G. Kłosowski, K. Kotarska, J. Sadowska 2015-03-02
Badania nad wykorzystaniem wywaru ziemniaczanego do produkcji sztywnej pianki poliuretanowo-poliizocyjanuranowej (wersja angielska)Komunikat szybkiego druku

>>>