English version

Formularz logowania

zarejestruj się


Drukuj

Polimery, nr 5/2004

D. Berek 2011-12-05
Krytyczna ocena metody chromatografii żelowej (SEC) (j. ang.)

>>>

I. Jakubowicz 2011-12-06
Zagadnienia badań, normalizacji i działań praktycznych w próbach przyspieszonego starzenia (j. ang.)

>>>

M. Zielecka 2011-12-06
Metody pomiaru kąta zwilżania jako sposób charakteryzowania zwilżalności polimerów (j.ang.)

>>>

M. Schmid, A. Ritter, S. Affolter 2011-12-06
Międzylaboratoryjne badanie polimerów: oznaczanie czasu indukcji utleniania (OIT) oraz temperatury zakończenia czasu indukcji utleniania (OIT*) metodą różnicowej kalorymetrii skaningowej (j. ang.)

>>>

T. Zieliński, J. Kijeński, K. Bajdor 2011-12-06
Badania właściwości mechanicznych i odporności na utlenianie polietylenu kablowego modyfikowanego plazmową sadzą techniczną (j. ang.)

>>>

Z. Dobkowski 2011-12-06
Ocena stabilności materiałów polietylenowych z zastosowaniem znormalizowanej procedury oznaczania czasu indukcji utleniania (OIT) metodą DSC (j. ang.)

>>>

J. Michalak 2011-12-06
Modyfikowane polimerami gotowe fabrycznie suche zaprawy jako nowoczesne materiały budowlane (j. ang.)

>>>

R. Jeziórska 2011-12-06
Wpływ polietylenu szczepionego metylomaleinianem rycynolo-2-oksazoliny na strukturę i właściwości mieszanin poli(tereftalan butylenu)/poliamid 6 (j. ang.)

>>>

E. Socha, E. Andrzejewska, M. Andrzejewski, M. B. Bogacki, K. Bielicka-Daszkiewicz 2011-12-06
Kopolimeryzacja metakrylanu dodecylu z dimetakrylanami glikoli oksyetylenowych: wyznaczanie współczynników reaktywności (j. ang.)

>>>