English version

Formularz logowania

zarejestruj się


Drukuj

Polimery, nr 5/2000

P. J. T. Tait, M. G. K. Monteiro, M. Yang, I. Richardson, R. Ediati 2015-02-27
Postępy w dziedzinie nośnikowej katalizy metalocenowej

>>>

M. Nowakowska, W. Ochędzan-Siodłak, M. Kordowska 2015-02-27
Metalocenowe katalizatory na nośniku magnezowym modyfikowanym związkami glinoorganicznymi

>>>

O. M. Khukanova, O. N. Babkina, L. A. Rishina, P. M. Nedorezova, N. M. Bravaya 2015-02-27
Polimeryzacja propylenu na izospecyficznych katalizatorach immobilizowanych na nośnikach modyfikowanych MAO z zastosowaniem triizobutyloglinu jako aktywatora

>>>

P. M. Nedorezova, V. I. Tsvetkova, A. M. Aladyshev, D. V. Savinov, I. L. Dubnikova, V. A. Optov, D. A. Lemenovskii 2015-02-27
Stereospecyficzna polimeryzacja polipropylenu w masie na katalizatorach ansa-cyrkonocenowych

>>>

R. Quijada, R. Rojas, J. L. Guevatra, A. Narvaez, D. Delfin, G. B. de Galland 2015-02-27
Badania homo- i kopolimeryzacji α-olefin o długich łańcuchach na katalizatorach metalocenowych

>>>

K. Szczegot, I. Sibelska-Wiercigroch, J. Ejfler, Z. Flisak 2015-02-27
Katalizatory tytanowo-magnezowe zawierające tetrahydrofuran i octan etylu, stosowane do polimeryzacji etylenu

>>>

T. B. Mikenas, V. A. Zakharov, L. G. Echevskaya, M. A. Matsko 2015-02-27
Polimeryzacja etylenu w obecności wodoru na katalizatorach wanadowo-magnezowych na nośnikach

>>>

K. Czaja, M. Białek 2015-02-27
Badania mikrostruktury kopolimerów etylen/1-heksen otrzymanych na heterogenicznych katalizatorach Zieglera–Natty

>>>

S. Kudła, H. Maciejewska, M. Uhniat, Z. Majchrzak, M. Kurkowska, A. Wiśniewski, A. Bańkowski 2015-02-27
Badania i inżynieria polimeryzacji propylenu w instalacji polskiego koncernu naftowego w Płocku

>>>

D. Bogdał, J. Pielichowski, K. Pielichowski, M. Warzała, M. Łukasiewicz 2015-02-27
Mikrofalowo wspomagana synteza oraz właściwości cieplne polimetakrylanów z podwieszonymi bromowanymi grupami karbazolilowymi – Komunikat szybkiego druku

>>>

N. A. Ostrovsky, S. T. Bashkatova, I. A. Gritskova, E. J. Grzywa 2015-02-27
Wpływ dodatków typu kopolimerów etylen/α-olefina na lepkość i właściwości olejów mineralnych w niskiej temperaturze – Komunikat szybkiego druku

>>>