English version

Formularz logowania

zarejestruj się


Drukuj

Polimery, nr 4/2016

K. Gradzińska, K. Łabęcka, A. Kowalewska, W. A. Stańczyk 2016-03-07
Silseskwioksanowe nanonośniki w diagnostyce i biomedycynie

>>>

K. Wójcik, A. Iwan 2016-03-07
Zastosowanie elektropolimeryzacji do otrzymywania polimerowych i barwnikowych ogniw fotowoltaicznych

>>>

M. Barczewski 2016-03-07
Niestabilności przepływu stopionych tworzyw polimerowych w trakcie wytłaczania. Cz. II. Ocena i zapobieganie

>>>

K. Salasinska, M. Polka, M. Gloc, J. Ryszkowska 2016-03-07
Kompozyty polimerowe z napełniaczami roślinnymi: wpływ rodzaju i zawartości napełniaczy na stabilność wymiarową oraz palność kompozytów na osnowie poliolefin (j.ang.)

>>>

H. Song, J. Liu, F. Xue, F. Cheng 2016-03-07
Uniepalniacze w materiałach zabezpieczających ściany w kopalniach węgla przed wypływem gazu (j.ang.)

>>>

A. Strąkowska, A. Kosmalska, M. Zaborski 2016-03-07
Modyfikacja powierzchniowa wulkanizatów kauczuku metylowinylosilikonowego za pomocą silseskwioksanów funkcjonalizowanych grupami chlorowymi (POSS-Cl)

>>>

K. J. Wilczyński, A. Nastaj 2016-03-07
Modelowanie procesu wytłaczania jednoślimakowego mieszanin polimerów z zastosowaniem ślimaków mieszających i dozowanego zasilania wytłaczarki

>>>

CZĘŚĆ INFORMACYJNA (Polimery, nr 4/2016) 2016-03-10