English version

Formularz logowania

zarejestruj się


Drukuj

Polimery, nr 4/2015

P. Groch, K. Dziubek, K. Czaja 2015-03-16
Silseskwioksany i ich zastosowanie w syntezie materiałów polimerowych

>>>

J. Kowalonek, H. Kaczmarek, E. Mikuła 2015-03-16
Badania jonomerów styrenowych poddanych działaniu plazmy (j. ang.)

>>>

B. Jędrzejewska, M. Kowalska 2015-03-16
Synteza i badania nowych, homodimerycznych barwników styrylobenzimidazoliowych jako fotoinicjatorów polimeryzacji rodnikowej monomerów akrylowych (j.ang.)

>>>

A. Porąbka, K. Jurkowski, J. Laska 2015-03-16
Popioły lotne jako napełniacze i środki zmniejszające palność polietylenu małej gęstości (j. ang.)

>>>

Zhao Bo, Li Jing-wei, Li Shu-guang, Lu Yi-hui, Hao Ju-tao 2015-03-16
Odporność powłok epoksydowych na kruche pękanie w funkcji temperatury (j.ang.)

>>>

M. Masłowski, M. Zaborski 2015-03-16
Wpływ procesów starzenia termo- i fotooksydacyjnego na właściwości mechaniczne magnetoreologicznych kompozytów elastomerowych

>>>

M. Iwański, G. Mazurek 2015-03-16
Wpływ dodatku wosku syntetycznego Fischera-Tropscha na właściwości funkcjonalne asfaltu

>>>

M. Kucharek, P. Janas 2015-03-16
Analiza wytrzymałościowa folii jadalnych na bazie ksantanu

>>>

A. Raszkowska-Kaczor, A. Stasiek, K. Janczak, E. Olewnik-Kruszkowska 2015-03-16
Chemicznie sieciowane pianki polietylenowe o ograniczonej palności (j.ang.) - Komunikat szybkiego druku

>>>