English version

Formularz logowania

zarejestruj się


Drukuj

Polimery, nr 4/2013

M. Wiącek, E. Schab-Balcerzak 2013-03-01
Metody uniepalniania polistyrenu uwzględniające istotną rolę modyfikacji chemicznej. Cz. II. Modyfikacje chemiczne polistyrenu

>>>

Ł. Byczyński, P. Król 2013-03-19
Synteza oraz właściwości termiczne i aplikacyjne anionomerów poli(uretanowo-dimetylosiloksanowych). Cz.II. Właściwości termiczne i aplikacyjne

>>>

D. Chmielewska, M. Barczewski, T. Sterzyński 2013-03-19
Nowy sposób sieciowania żywicy epoksydowej wykorzystujący bis(heptafenyloglinosilseskwioksan) jako utwardzacz

>>>

J. H. Rangel, W. Brostow, V. M. Castano 2013-03-19
Mechaniczne modelowanie jednościennych nanorurek węglowych metodą elementów skończonych (j. ang.)

>>>

P. Król, B. Król, P. Chmielarz, J. Wojturska 2013-03-19
Ocena podatności na degradację hydrolityczną różnych odmian poliuretanów w aspekcie zastosowania ich jako biomateriały

>>>

M. M. Alavi Nikje, M. Askarzadeh 2013-03-19
Chemiczny recykling poliwęglanowych odpadów do bisfenolu A przy użyciu kompozycji „zielonych” rozpuszczalników (j. ang.)

>>>

T. Garbacz 2013-03-19
Struktura i właściwości porowanych wytworów wtryskiwanych

>>>

G. Liu, D. Xie, Y. Li, Y. Zhang, F. Huang 2013-03-19
Pamięć kształtu kompleksów poli(metakrylan metylu-co-metakrylan 2-hydroksyetylu)/poli(glikol etylenowy) (j. ang.)

>>>