English version

Formularz logowania

zarejestruj się


Drukuj

Polimery, nr 4/2003

R. Samborska-Skowron, A. Balas 2011-12-29
Katalizatory reakcji cyklotrimeryzacji i cyklopolimeryzacji izocyjanianów wykorzystywanych w technologii produkcji poliuretanów

>>>

W. M. Rzymski, B. Wolska 2012-01-12
Struktura fizyczna i topologia sieci przestrzennych elastomerów

>>>

E. Hałasa 2012-01-12
Poliimidy. Cz. II. Przetwórstwo, właściwości użytkowe i zastosowanie

>>>

R. Bühl 2012-01-12
Postęp w dziedzinie surowcowego recyklingu PVC (j. ang.)

>>>

J. Łukaszczyk, A. Cebulska 2012-01-12
Homopolimeryzacja metakrylanu 3-chloro-2-hydro-ksypropylu i jego kopolimeryzacja z metakrylanem metylu

>>>

G. O. Machado, A. M. Regiani, A. Pawlicka 2012-01-12
Pochodne karboksymetylocelulozy o małej hydrofilowości (j. ang.)

>>>

A. Żmihorska-Gotfryd 2012-01-12
Kompozycje polimerowe na podstawie butoksylowanej żywicy melaminowo-formaldehydowej modyfikowanej prepolimcrani i uretanowymi z końcowymi grupami izocyjanianowymi

>>>

M. Rabiej 2012-01-12
Zastosowanie optymalizacji wielokryterialnej do wyznaczania stopnia krystaliczności polimerów semikrystalicznych

>>>

F. Lembicz, R. Ukielski 2012-01-12
Badanie metodą elektronowego rezonansu paramagnetycznego (ESR) w wersji sond spinowych procesów relaksacyjnych poli(tereftalanie butylenu) (PBT) (j. ang.)

>>>