English version

Formularz logowania

zarejestruj się


Drukuj

Polimery, nr 3/2018

K. Sowa-Kasprzak, J. Żwawiak, L. Zaprutko 2018-01-16
Organożele jako nowoczesne nośniki leków

>>>

S. Chen, Y. Qin, J. Song, B. Wang 2018-01-16
Wpływ dodatku mikrosfer szklanych na właściwości kompozytów tkaniny z włókna kwarcowego z ciekłym kauczukiem silikonowym (j.ang.)

>>>

J. Paciorek-Sadowska, M. Borowicz, B. Czupryński, J. Liszkowska, E. Tomaszewska 2018-01-16
Zastosowanie haloizytu jako napełniacza do produkcji sztywnych pianek poliuretanowo-poliizocyjanurowych

>>>

J. Heidarian 2018-01-16
Starzenie fluoroelastomeru napełnionego nanorurkami węglowymi w płuczce wiertniczej na bazie oleju (j.ang.)

>>>

K. J. Wilczyński 2018-01-16
Wyznaczanie krzywych lepkości polimerowych kompozytów drzewnych na podstawie ograniczonej liczby pomiarów reometrycznych

>>>

C.-L. Wei, H. Chang, Y.-C. Lee, R. Lee, T.-W. Luo, J.-H. Chen 2018-01-16
Analiza metodą elementów skończonych zginania trójpunktowego belki teowej wykonanej z wysoko zorientowanego dwuosiowo materiału polimerowego (j.ang.)

>>>

P. Poszwa, P. Muszyński, K. Mrozek, M. Szostak 2018-01-16
Wpływ rodzaju cieczy chłodzącej oraz parametrów przepływu na skuteczność chłodzenia form wtryskowych

>>>

M. Sołtysiński, K. Piszczek, D. Romecki, S. Narożniak, J. Tomaszewska, K. Skórczewska 2018-01-16
Przetwarzanie technologicznych odpadów pianek poliuretanowych i poużytkowych materacy poliuretanowych na poliole – zastosowania przemysłowe (j.ang.)

>>>

CZĘŚĆ INFORMACYJNA (Polimery, nr 3/2018) 2018-02-06