English version

Formularz logowania

zarejestruj się


Drukuj

Polimery, nr 3/2017

M. Żenkiewicz, K. Moraczewski, P. Rytlewski, M. Stepczyńska, B. Jagodziński 2017-02-01
Metalizowanie bezprądowe tworzyw polimerowych

>>>

H. Karaer, İ. Kaya, H. Aydın 2017-02-01
Synteza, charakterystyka, właściwości termiczne i elektrochemiczne polimerów iminowych zawierających jednostki pirydynowe i pirymidynowe (j.ang.)

>>>

R. Steller, G. Kędziora, G. Mitchener, K. Fiłon, R. Kołbuc, K. Lenart, J. Śliwiński 2017-02-01
Poliolefiny napełniane odpadami sztywnej pianki poliuretanowej i kompatybilizowane metodą pulweryzacji ścinaniem w stanie stałym podczas wytłaczania

>>>

B. Chrayet, F. Ammari, F. Meganem 2017-02-01
Wykorzystanie materiałów hybrydowych na bazie modyfikowanego ­poli(chlorku winylu) napełnionego naturalną glinką w ekstrakcji kationów metali (j.ang.)

>>>

M. Stepczyńska, K. Moraczewski, R. Malinowski, M. Żenkiewicz 2017-02-01
Wpływ promieniowania UV na wybrane właściwości barwionej folii polilaktydowej (j.ang.)

>>>

K. Pepliński, P. Czyżewski, D. Górecki, D. Sykutera, M. Bieliński 2017-02-01
Wybrane cechy geometryczne i wskaźniki wytrzymałościowe elementów wykonanych metodą modelowania uplastycznionym tworzywem

>>>

I. Kruszelnicka, D. Ginter-Kramarczyk, A. Rudawska, S. Zajchowski, J. Tomaszewska 2017-02-01
Ocena kąta zwilżania kompozytów polimerowo-drzewnych poddanych działaniu osadu czynnego

>>>

CZĘŚĆ INFORMACYJNA (Polimery, nr 3/2017) 2017-02-01