English version

Formularz logowania

zarejestruj się


Drukuj

Polimery, nr 3/2015

M. Śmiga-Matuszowicz, A. Korytkowska-Wałach, J. Łukaszczyk 2015-02-10
Układy polimerowe formowane in situ do zastosowań biomedycznych. Cz. I. Implanty wstrzykiwalne

>>>

M. Kędzierski, Z. Bończa-Tomaszewski, G. Jaworska, A. Niska 2015-02-10
Warstwowe podwójne wodorotlenki jako katalizatory transestryfikacji i nanonapełniacze żywicy poliestrowej (j. ang.)

>>>

R. Oliwa, M. Heneczkowski, M. Oleksy 2015-02-10
Kompozyty epoksydowe do zastosowań w przemyśle lotniczym

>>>

B. Grabowska, B. Pilch-Pitera, K. Kaczmarska, B. Trzebicka, B. Mendrek, D. Drożyński, P. Łątka 2015-02-10
Właściwości kompozycji poli(kwas akrylowy)/modyfikowana skrobia stosowanej jako nowe spoiwo polimerowe

>>>

A. Smejda-Krzewicka, W.M. Rzymski, D. Kowalski 2015-02-10
Sieciowanie kauczuku chloroprenowego tlenkiem cyny

>>>

W.S. Tan, J.Z. Zhou, S. Huang, W.L. Zhu, X.K. Meng 2015-02-10
Wytwarzanie mikroelementów polimerowych z zastosowaniem techniki topienia laserem CO2 (j. ang.)

>>>

K.J. Wilczyński, A. Nastaj 2015-02-10
Modelowanie procesu wytłaczania jednoślimakowego z dozowanym zasilaniem mieszanin tworzyw termoplastycznych

>>>

M. Muniesa, Á. Fernández, I. Clavería, C. Javierre, J.A. Sarasua, M. Blanco 2015-02-10
Nowa głowica wytłaczarki z wbudowanym urządzeniem ultradźwiękowym i układem bezpośredniego pomiaru parametrów procesu — projekt i testowanie (j. ang.)

>>>