English version

Formularz logowania

zarejestruj się


Drukuj

Polimery, nr 3/2013

R. Ukielski, F. Kondratowicz, D. Kotowski 2013-02-11
Produkcja, właściwości i kierunki rozwoju biodegradowalnych poliestrów ze szczególnym uwzględnieniem kopolimerów alifatyczno-aromatycznych

>>>

S. Kugler, T. Spychaj 2013-03-01
Nanostruktury węglowe i błony lub powłoki polimerowe z ich udziałem

>>>

M. Wiącek, E. Schab-Balcerzak 2013-03-01
Metody uniepalniania polistyrenu uwzględniające istotną rolę modyfikacji chemicznej

>>>

Ł. Byczyński, P. Król 2013-03-01
Synteza oraz właściwości termiczne i aplikacyjne anionomerów poli(uretanowo-dimetylosiloksanowych)

>>>

I. Zarzyka 2013-03-01
Otrzymywanie i właściwości pianek poliuretanowych wytworzonych z udziałem hydroksyetylowych pochodnych oksamidu modyfikowanych kwasem borowym (j. ang.)

>>>

A. Malas, C. K. Das 2013-03-01
Kompatybilizowane nanokompozyty terpolimeru etylenowo-propylenowo-dienowego zawierające różne rodzaje organicznie modyfikowanych glinek (j. ang.)

>>>

B. Mossety-Leszczak, P. Ostyńska, M. Dutkiewicz, H. Maciejewski, H. Galina 2013-03-01
Sieciowanie żywicy epoksydowej Epidian®6 zawierającej reaktywny napełniacz krzemoorganiczny — analiza metodą różnicowej kalorymetrii skaningowej

>>>

B. Ślusarek, D. Kapelski, B. Jankowski, M. Karbowiak, M. Przybylski 2013-03-01
Hybrydowe elementy magnetyczne wytwarzane metodą klejenia (j. ang.)

>>>

M. Żenkiewicz, J. Richert 2013-03-01
Właściwości przetwórcze i mechaniczne kompozytów poli(e-kaprolakton)/grafit (j.ang.)

>>>