English version

Formularz logowania

zarejestruj się


Drukuj

Polimery, nr 3/2004

V. Ducháček, A. Kuta, J. Šimek 2011-12-02
Rola tytanianów i cyrkonianów alkoksylowych jako wielofunkcyjnych dodatków do polimerów (j. ang.)

>>>

E. Gondek, J. Sanetra, P. Armatys, J. Nizioł, K. Chaczatrian, A. Danel 2011-12-02
Nowe pirazolochinoliny i ich zastosowanie w organicznych diodach elektroluminescencyjnych z poli(n-winylokarbazolem) w charakterze matrycy (j. ang.)

>>>

H. Liu, M. Chen, Z. Huang, K. Xu, T. He, B. Zhang, Z. Wang 2011-12-02
Otrzymywanie i właściwości utwardzających się pod wpływem UV kompozycji akrylanowych zawierających krzem (j. ang.)

>>>

K. Pielichowski, K. Flejtuch 2011-12-02
Przejścia fazowe mieszanin poli(tlenek etylenu)/kwasy karboksylowe zdolnych do akumulowania energii

>>>

M. Uhniat, S. Kudła, M. Zemlak, W. Balcerowiak 2011-12-02
Reometryczne badania procesu sieciowania polietylenu i kopolimerów etylenu wobec nadtlenków. Cz. III. Wpływ stężenia i rodzaju nadtlenku na szybkość procesu

>>>

B. Czupryński, J. Liszkowska, J. Paciorek-Sadowska 2011-12-02
Wpływ boranu tri[(3-chloro-2-hydroksy-1-propoksy)-1-butylenu] na właściwości użytkowe sztywnych pianek poliuretanowo-poliizocyjanurowych

>>>

B. Samujło 2011-12-02
Wpływ rodzaju antypirenu i środka ślizgowego na skuteczność uniepalniania polietylenu średniej gęstości

>>>

J. W. Sikora, B. Broel-Plater 2011-12-02
Niektóre nowe problemy sterowania automatycznego procesem wytłaczania

>>>

T. Rusiecki, R. Steller 2011-12-02
Badanie procesu pulweryzacji metodą ścinania w stanie stałym w wytłaczarce jednoślimakowej na przykładzie PE-LD

>>>