English version

Formularz logowania

zarejestruj się


Drukuj

Polimery, nr 3/2003

M. Bednarek 2011-12-29
Multihydroksylowe silnie rozgałęzione polietery

>>>

E. Hałasa 2011-12-29
Poliimidy. Cz. I. Synteza i właściwości fizykochemiczne

>>>

Wu Xingan, Wu Zungha, Chen Shufa, Liu Hanmao, Li Linglan, Shuai Zhengquan 2011-12-29
Wybór metody olejowania kauczuku i właściwości olejowanego 1,4-cis-polibutadienu otrzymywanego wobec katalizatora neodymowego (j. ang.)

>>>

P. Rybiński, G. Janowska, S. Kuberski 2011-12-29
Właściwości termiczne kauczuków butadienowo-akrylonitrylowych

>>>

Z. Wiącek 2011-12-29
Ocena właściwości adhezyjnych utlenionych powierzchni stopów aluminium w świetle teorii adsorpcji

>>>

J. Stasiek, E. Piórkowska, A. Gałęski 2011-12-29
Wpływ procesu wytłaczania z rozdmuchiwaniem folii z poliamidu na jej strukturę i właściwości

>>>

K. Wilczyński, Z. Szymaniak, A. Nastaj 2011-12-29
Modelowanie wytłaczania wielowarstwowego tworzyw. Cz. I. Przepływy lepkie

>>>

R. Jeziórska, Z. Żakowska, H. Stolbińska, M. Ratajska, M. Zielonka 2011-12-29
Właściwości mieszanin skrobi, polietylenu i kopolimeru polietylen/kwas akrylowy (j. ang.)

>>>

W. Ochędzan-Siodłak, M. Nowakowska 2011-12-29
Kinetyka polimeryzacji etylenu pod wpływem katalizatora tytanowego na bimetalicznym nośniku MgCl2(THF)2/AlEt2Cl (j. ang.)

>>>