English version

Formularz logowania

zarejestruj się


Drukuj

Polimery, nr 3/2002

M. Nowakowska 2013-08-30
Katalizatory polimeryzacji olefin

>>>

B. Kowalska 2013-09-02
Termodynamiczne równania stanu polimerów a procesy przetwórcze

>>>

T. Rusiecki, R. Steller 2013-09-02
Pulweryzacja materiałów polimerowych metodą wytłaczania ścinającego w stanie stałym

>>>

P. Krajnc 2013-09-02
Wpływ niektórych warunków polimeryzacji na morfologię monolitycznych kopolimerów styren/diwinylobenzen (j. ang.)

>>>

P. Król, B. Król 2013-09-02
Badania nad syntezą małocząsteczkowej żywicy epoksydowej

>>>

M. El Fray 2013-09-02
Multiblokowe kopoliestry alicykliczno-alifatyczne. Ocena wrażliwości polimeru na degradację enzymatyczną (j. ang.)

>>>

J. W. Sikora 2013-09-02
Wpływ kąta ostrza noża granulatora na efektywność konstrukcyjną procesu wytłaczania z granulowaniem polietylenu

>>>

M. Zaborski, T. Paryjczak, A. Kaźmierczak, J. Albińska 2013-09-02
Charakterystyka fizykochemicznych właściwości nieorganicznych składników mieszanin połimerowych o budowie „jądro-powłoka”. Część II. Układy zawierające krzemionkę pirogeniczną

>>>