English version

Formularz logowania

zarejestruj się


Drukuj

Polimery, nr 3/2000

R. Sikora, E. Sasimowski 2015-02-23
Modele kinematyczne ślimakowego układu uplastyczniającego — porównanie w układzie współrzędnych śrubowych

>>>

I. Čatić, D. Godec 2015-02-23
Narzędzie formujące jako centralna część urządzenia produkcyjnego. Cz. I (wersja angielska)

>>>

P. Król, M. Heneczkowski 2015-02-23
Symulacja numeryczna procesów polimeryzacji diizocyjanianów i dioli (wersja angielska)

>>>

W. Wybór, M. Zaborski, A. Włochowicz, Cz. Ślusarczyk 2015-02-23
Właściwości termiczne i powierzchniowe włókien z kopolimeru szczepionego żelatyna-g-poliakrylonitryl

>>>

M. Kostrzewa, J. Molenda, T. Prot 2015-02-23
Termoekspandujące materiały polimerowe

>>>

N. Pietruszka, Z. Brzozowski 2015-02-23
Nowe, ciekłe, reaktywne antypireny azotowe i azotowo-fosforowe do samogasnących poliuretanowych tworzyw piankowych. Cz. I. Synteza i właściwości

>>>

K. Wilczyński 2015-02-23
Model matematyczny procesu wytłaczania jednoślimakowego. Cz. X. Weryfikacja doświadczalna modelu

>>>

R. Hruszka, Ł. Kelar, K. Kelar 2015-02-23
Badanie odporności na powolną propagację pęknięć rur z polietylenu typu PE 100

>>>