English version

Formularz logowania

zarejestruj się


Drukuj

Polimery, nr 2/2018

M. Oleksy, R. Oliwa, R. Szałajko, O. Markowska, G. Budzik, J. Sęp 2017-12-01
Kompozyty żywicy fenolowo-formaldehydowej napełnionej modyfikowanymi bentonitami wzmocnione siatkami z włókna szklanego stosowane jako ściernice

>>>

G. Rokicki, T. Kowalczyk, M. Kaczorowski 2017-12-01
Sześcioczłonowe węglany cykliczne jako modyfikatory żywic epoksydowych

>>>

Ł. Klapiszewski, R. Oliwa, M. Oleksy, T. Jesionowski 2017-12-01
Lignosulfonian wapnia jako przyjazny środowisku dodatek do sieciowania kompozytów włóknistych na bazie żywicy fenolowo-formaldehydowej (j.ang.)

>>>

J. Jaszewski, S. Zajchowski, J. Tomaszewska, J. Mirowski 2017-12-01
Badania właściwości kompozytów poliestrowych napełnionych włóknami szklanymi i naturalnymi

>>>

J. Czech-Polak, R. Oliwa, M. Oleksy, G. Budzik 2017-12-01
Sztywne pianki poliuretanowe o zwiększonej odporności na płomień

>>>

J. Ryszkowska, M. Leszczyńska, M. Auguścik, A. Bryśkiewicz, M. Półka, B. Kukfisz, Ł. Wierzbicki, J. Aleksandrowicz, L. Szczepkowski, R. Oliwa 2017-12-01
Rdzenie konstrukcji kompozytowych z pianek półsztywnych do zastosowań w tarczach ochronnych dla strażaków

>>>

M. Wieczorowski, B. Gapiński, M. Grzelka, M. Szostak, M. Szymański 2017-12-01
Zastosowanie fotogrametrii do poprawy jakości wyprasek po procesie wtryskiwania (j.ang.)

>>>

M. Szostak, P. Krzywdzińska, M. Barczewski 2017-12-01
Technologie MuCell® i InduMold w produkcji wysokiej jakości detali samochodowych z tworzyw polimerowych

>>>

CZĘŚĆ INFORMACYJNA (Polimery, nr 2/2018) 2017-12-28