English version

Formularz logowania

zarejestruj się


Drukuj

Polimery, nr 2/2016

J. Kozakiewicz 2016-01-28
Postępy w technologii wodnych dyspersji poliuretanowych i poliuretanowo-akrylowych. Cz. II. Dyspersje poliuretanowo-akrylowe oraz modyfikacja dyspersji poliuretanowych i poliuretanowo-akrylowych (j. ang.)

>>>

M. Lemanowicz, A. Gierczycki, W. Kuźnik 2016-01-28
Polimery reagujące na bodźce zewnętrzne jako czynniki stabilizujące w układach dyspersyjnych ciało stałe-ciecz (j. ang.)

>>>

D. Kolasa, A. Bajszczak, A. Łukomska, J. Dłubak, Z. Rogulski, S. Kowalska, A. Czerwiński 2016-01-28
Badanie materiałów opakowaniowych z polietylenu na zawartość metali w świetle obowiązujących aktów prawnych

>>>

S. Kuciel, P. Kuźnia, P. Jakubowska 2016-01-28
Właściwości kompozytów na bazie poliamidu 10.10 wzmocnionego włóknami węglowymi (j. ang.)

>>>

J. Czech-Polak, B. Przybyszewski, M. Heneczkowski, A. Czulak, M. Gude 2016-01-28
Wpływ przyjaznych środowisku antypirenów na ognioodporność i właściwości mechaniczne sztywnych pianek poliuretanowych (j.ang.)

>>>

M. Masłowski, A. Strąkowska, M. Pingot, M. Zaborski 2016-01-28
Wpływ cieczy jonowych na wybrane właściwości kompozytów magnetycznych napełnionych cząstkami tlenku żelaza (Fe3O4) o wymiarach mikrometrycznych

>>>

S. Geller, O. Weissenborn, M. Gude, A. Czulak 2016-01-28
Impregnacja włókien naturalnych i właściwości mechaniczne kompozytów z ich udziałem (j. ang.)

>>>

M. Kozioł, P. Mocek, P. Jankowski 2016-01-28
Wpływ objętości próbki chemoutwardzalnej żywicy poliestrowej na przebieg jej utwardzania

>>>

CZĘŚĆ INFORMACYJNA (Polimery, nr 2/2016) 2016-02-02