English version

Formularz logowania

zarejestruj się


Drukuj

Polimery, nr 2/2015

R. Szweda, D. Lipowska, J. Silberring, A. Dworak, B. Trzebicka 2015-01-14
Polimery w macierzach peptydowych/białkowych (j. ang.)

>>>

D. Chełminiak, M. Ziegler-Borowska, H. Kaczmarek 2015-01-14
Nanocząstki magnetytu powlekane polimerami do zastosowań biomedycznych. Cz. II. Nanocząstki Fe3O4 z powłokami z polimerów syntetycznych

>>>

Y.-H. Cai, Y.-H. Zhang, L.-S. Zhao 2015-01-14
Wpływ modyfikowanego węglanu wapnia na termiczne i mechaniczne właściwości biodegradowalnego poli(kwasu L-mlekowego) (j. ang.)

>>>

A. Nassar, A.A. Yehia, S.H. El-Sabbagh 2015-01-14
Ocena fizyko-mechanicznych i elektrycznych właściwości kauczuku butadienowo-styrenowego napełnionego proszkami aluminium lub siarczanu(VI) ceru(IV) (j.ang.)

>>>

K. Wrześniewska-Tosik, S. Zajchowski, J. Ryszkowska, J. Tomaszewska, J. Mirowski, K. Szoła 2015-01-14
Wpływ sposobu przygotowania włókien keratynowych z piór drobiowych na właściwości kompozytów z recyklatów polietylenu dużej gęstości

>>>

J. Rajewski, P. Łobodzin, P. Gierycz 2015-01-14
Polimerowa membrana inkluzyjna z trioctanu celulozy (CTA) plastyfikowanego eterem 2-nitrofenylooktylowym

>>>

Lü Song-tao, Luo Zhaohui, Xie Juan 2015-01-14
Odporność zmęczeniowa starzonych mieszanek asfaltowych (j. ang.)

>>>

P. Palutkiewicz 2015-01-14
Symulacje komputerowe procesu wtryskiwania porującego

>>>

W. Ciesińska 2015-01-14
Właściwości reologiczne bitumów węglowych modyfikowanych poliestrami (j. ang.)

>>>