English version

Formularz logowania

zarejestruj się


Drukuj

Polimery, nr 2/2013

I. Steinborn-Rogulska, G. Rokicki 2012-12-18
Polikondensacja w stanie stałym (SSP) — metoda otrzymywania polimerów o dużym ciężarze cząsteczkowym. Cz. II. Synteza polilaktydu i poliglikolidu metodą SSP (j. ang.)

>>>

S. Kugler, T. Spychaj 2013-02-11
Nanostruktury węglowe i błony lub powłoki polimerowe z ich udziałem. Cz. I. Charakterystyka ogólna, funkcjonalizacja oraz metody badań kompozycji z nanorurkami lub grafenami

>>>

J. Skopińska-Wiśniewska 2013-02-11
Keratyna w medycynie i inżynierii tkankowej

>>>

J. Tomaszewska, S. Zajchowski 2013-02-11
Właściwości mechaniczne i struktura mieszanin recyklatów polietylenu i poli(chlorku winylu) napełnionych mączką drzewną

>>>

T. Smal 2013-02-11
Metodyka oceny właściwości kompozytów klejowych (j. ang.)

>>>

P. Stączek, S. Płaska 2013-02-11
Sterowanie uplastycznianiem preform w procesie wytwarzania pojemników z PET. Cz. II. Identyfikacja właściwości dynamicznych obiektu sterowania

>>>

B. Ślusarek, M. Karbowiak, B. Jankowski, D. Kapelski, M. Przybylski 2013-02-11
Właściwości fizyczne magnesów trwałych przeznaczonych do obwodów magnetycznych maszyn elektrycznych (j. ang.)

>>>

P. Czub, I. Franek 2013-02-11
Żywice epoksydowe modyfikowane pochodnymi oleju palmowego — otrzymywanie i właściwości (j. ang.)

>>>