English version

Formularz logowania

zarejestruj się


Drukuj

Polimery, nr 2/2012

J. Rybnicek, R. Lach, W. Grellmann, M. Lapcikova, M. Slouf, Z. Krulis, E. Anisimov, J. Hajek 2011-12-29
Trójskładnikowa mieszanina PC/ABS/PMMA — Morfologia i właściwości mechaniczne w warunkach obciążenia quasi statycznego (j. ang.)

>>>

T. Spychaj, B. Schmidt, K. Ulfig, A. Markowska-Szczupak 2012-01-20
Kopolimery szczepione N-winyloformamidu na skrobi ziemniaczanej wytwarzane na drodze wytłaczania reaktywnego: synteza i charakterystyka (j. ang.)

>>>

E. Kociołek-Balawejder, D. Ociński, E. Stanisławska 2012-01-20
Kopolimery poli(styreno-diwinylobenzenowe) zawierające N-chlorosulfonamidowe grupy funkcyjne jako utleniacze arseninów w roztworach wodnych — redoksymetryczne badanie przebiegu reakcji (j. ang.)

>>>

M. Dzięcioł 2012-01-20
Wpływ temperatury na skład i ilość lotnych związków emitowanych podczas rozkładu termooksydacyjnego poli(tereftalanu trimetylenu) (j. ang.)

>>>

P. Glibowski, A. Kulik, A. Masternak 2012-01-20
Wpływ temperatury ogrzewania na właściwości reologiczne żeli inulinowych

>>>

J. Magryta 2012-01-20
Wpływ aerożelu na właściwości wulkanizatów kauczuku butadienowo-akrylonitrylowego (NBR)

>>>

U. Ostaszewska, D. Pieczyńska, D. M. Bieliński, J. Jagielski 2012-01-20
Modyfikacja polimerów za pomocą bombardowania jonowego. Cz. II. Modyfikacja funkcjonalnych właściwości gumy

>>>