English version

Formularz logowania

zarejestruj się


Drukuj

Polimery, nr 2/2011

J. Wojturska 2011-01-24
Degradacja enzymatyczna poliuretanów

>>>

M. Palewicz, A. Iwan 2011-01-24
Polimerowe ogniwa słoneczne

>>>

G. Przybyłek 2011-01-24
Wykorzystanie odpadowej frakcji glicerynowej pochodzącej z produkcji biodiesla do biosyntezy polihydroksyalkanianów

>>>

A. Wojtala 2011-01-24
Właściwości kompozytów polietylenowych z udziałem modyfikowanego związkiem silanowym wodorotlenku magnezu i dodatkiem acetyloacetonianu żelaza(III)

>>>

A. Gnatowski 2011-01-24
Badania wpływu wygrzewania i starzenia promieniami UV na strukturę kompatybilizowanych mieszanin PP/PA 6

>>>

T. Garbacz 2011-01-24
Właściwości trójwarstwowych powłok z PVC wytworzonych w procesie współwytłaczania mikroporującego

>>>

T. Rydzkowski 2011-01-24
Właściwości mieszanin recyklatów otrzymanych w procesie wytłaczania ślimakowo-tarczowego

>>>

I. Maliszewska, Z. Sadowski, A. Skłodowska, A. Leśkiewicz-Laudy 2011-01-24
Wykorzystanie metod biotechnologicznych do otrzymywania nanocząstek metali

>>>

R. Lubczak 2011-01-24
Synteza oligoeteroli z pierścieniem karbazolu i grupą azową

>>>

B. Grabowska, M. Holtzer, S. Eichholz, K. Hodor, A. Bobrowski 2011-01-24
Analiza termiczna soli sodowej kopolimeru kwas maleinowy-kwas akrylowy stosowanej jako spoiwo polimerowe

>>>