English version

Formularz logowania

zarejestruj się


Drukuj

Polimery nr 2/2004

J. Łukaszczyk 2011-12-01
Polimerowe i kompozytowe cementy kostne oraz materiały pokrewne. Cz. I. Klasyczne cementy metakrylanowe i ich modyfikacja

>>>

M. Urbaniak, K. Grudziński 2011-12-01
Badania termiczne procesu sieciowania układu epoksydowego ,,EPY®” (j. ang.)

>>>

M. Żenkiewicz 2011-12-01
Wpływ dawki promieniowania elektronowego na zwilżalność i swobodną energię powierzchniową folii poli(tereftalanu etylenu)

>>>

L. Jarecki, A. Ziabicki 2011-12-01
Zastosowanie modelowania komputerowego do określenia wpływu lepkości na dynamikę przędzenia włókien ze stopionego polimeru krystalizującego (j. ang.)

>>>

M. Czupryński 2011-12-01
Elastomery poliuretanowe napełniane granulatem gumowym

>>>

B. Broel-Plater, J. W. Sikora 2011-12-01
Proces wytłaczania jako obiekt sterowania automatycznego

>>>

T. Klepka 2011-12-01
Charakterystyka stanu powierzchni specjalnych warstw ślizgowych utworzonych w procesie wytłaczania

>>>

T. Gajewska, A. Kaszuba, H. Czuba, E. Górecka 2011-12-01
Oznaczanie grup hydroksylowych w środowisku acetonu w wyniku reakcji z dibezwodnikiem piromelitowym katalizowanej 1-metyloimidazolem

>>>

E. Rudnik, E. Żukowska 2011-12-01
Badania procesu otrzymywania bursztynianu skrobi metodą reaktywnego wytłaczania (j. ang.)

>>>