English version

Formularz logowania

zarejestruj się


Drukuj

Polimery, nr 2/2003

M. Kacperski 2011-12-16
Nanokompozyty polimerowe. cz. II. Nanokompozyty na podstawie polimerów termoplastycznych i krzemianów warstwowych

>>>

H. Kaczmarek, R. Czajka, M. Nowicki, M. Wiśniewski 2011-12-19
Badania polimerów z wykorzystaniem metody mikroskopii sił atomowych (AFM). Cz. II. Badanie przebiegu reakcji chemicznych i procesów fizycznych

>>>

R. Sikora, E. Bociąga 2011-12-19
Wybrane zagadnienia przepływu tworzywa w formie wtryskowej

>>>

P. Minkiewicz, J. Dziuba, D. Nałęcz 2011-12-19
Zastosowanie pochodnych widm UV oraz wskaźnikow podobieństwa do identyfikacji białek mleka rozdzielonych za pomocą wysokosprawnej chromatografii cieczowej w odwróconej fazie (j. ang.)

>>>

D. Bogdał, I. Stępień, J. Sanetra, E. Gondek 2011-12-19
Foto- i elektroluminescencyjne metakrylany zawierające pochodne karbazolu i kumaryny w ugrupowaniach bocznych: kopolimeryzacja i synteza w warunkach promieniowania mikrofalowego (j. ang.)

>>>

S. Dutkiewicz, S. Boryniec 2011-12-19
Synteza i charakterystyka modyfikowanych poliamidów otrzymywanych z laktamów i polieteroamin

>>>

S. Rupiński, Z. K. Brzozowski 2011-12-19
Synteza i właściwości karbamoiloetyloskrobi (j. ang.)

>>>

R. Jeziórska 2011-12-19
Recykling folii wielowarstwowych metodą reaktywnego wytłaczania (j. ang.)

>>>

J. Gołębiewski, M. Żenkiewicz 2011-12-19
Wpływ jednostkowej energii wyładowań koronowych i czasu przechowywania na zmiany kąta zwilżania aktywowanej folii polistyrenowej (j. ang.)

>>>