English version

Formularz logowania

zarejestruj się


Drukuj

Polimery, nr 11-12/2017

Z. Bartczak 2017-10-06
Deformacja polimerów semikrystalicznych – wkład fazy krystalicznej i amorficznej (j.ang.)

>>>

T. Kozik, M. Śniechowski, W. Łużny 2017-10-06
Wyzwanie i przygoda: dwadzieścia lat poszukiwań modelu struktury polimerowego systemu przewodzącego polianilina/kwas kamforosulfonowy prowadzących do wykorzystania metod sztucznej inteligencji (j.ang.)

>>>

A. Pielesz, A. Gawłowski, J. Fabia, C. Ślusarczyk, E. Sarna 2017-10-06
Inhibitory modelowych incydentów oparzeniowych – charakterystyka palności, badania TGA, SAXS i SEM (j.ang.)

>>>

R. Yamanaka, N. Shimizu, N. Igarashi, H. Takagi, S. Sakurai 2017-10-06
Orientowanie cylindrycznych mikrodomen w kompozycjach trójblokowego kopolimeru polistyren-b-poli(etylen-co-butylen)-b-polistyren z rozcieńczalnikiem za pomocą gradientu temperatury (j.ang.)

>>>

M. Rabiej 2017-10-06
Zastosowanie optymalizacji wielokryterialnej do rozkładu rentgenowskich krzywych dyfrakcyjnych polimerów semikrystalicznych (j.ang.)

>>>

M. Rom, J. Fabia, K. Grübel, E. Sarna, T. Graczyk, J. Janicki 2017-10-06
Badanie możliwości biodegradacji włókien polilaktydowych w procesach oczyszczania ścieków (j.ang.)

>>>

M. Sieradzka, R. Fryczkowski, B. Fryczkowska, D. Biniaś, C. Ślusarczyk, S. Rajba, J. Janicki 2017-10-06
Wpływ rozpuszczalników na niskotemperaturową redukcję-eksfoliację tlenku grafenu (j.ang.)

>>>

A. Gawłowski, J. Fabia, C. Ślusarczyk, T. Graczyk, A. Pielesz 2017-10-06
Modyfikacja trudnozapalna częściowo zorientowanych włókien z poli(tereftalanu etylenu) – strukturalne uwarunkowania aplikacji (j.ang.)

>>>

M. Śniechowski, T. Kozik, W. Łużny 2017-10-06
Wpływ rozpuszczalnika na anizotropię cienkich warstw polianiliny (j.ang.)

>>>

A. Gawłowski, J. Fabia, C. Ślusarczyk, A. Brzozowska-Stanuch, T. Graczyk, J. Janicki 2017-10-06
Modyfikacja włókien z poliamidu 6 szkłem wodnym metodą kąpielową (j.ang.)

>>>

S. Paszkiewicz, A. Szymczyk, D. Pawlikowska, I. Irska, E. Piesowicz, M. Jotko, S. Lisiecki, A. Bartkowiak, M. Sieradzka, R. Fryczkowski, A. Kochmańska, P. Kochmański, Z. Rosłaniec 2017-10-06
Poprawa właściwości barierowych nanokompozytów polimerowych opartych na modyfikowanym poli(tereftalanie etylenu) z dodatkiem pochodnych grafenu (j.ang.)

>>>

L. Wagner, M. Ponto-Wolska, Z. Raszewski, Ł. Zadrożny 2017-10-06
Wytrzymałość na zgniatanie wkładów kompozytowych wzmocnionych włóknem szklanym umieszczonych w kanałach korzeniowych w różnej konfiguracji ilościowej (j.ang.)

>>>

CZĘŚĆ INFORMACYJNA (Polimery, nr 11-12/2017) 2017-10-23
Roczny spis treści 2017 2017-10-23