English version

Formularz logowania

zarejestruj się


Drukuj

Polimery, nr 11-12/2014

M. Łubkowska, W. Stańczyk 2014-10-30
Siloksany funkcjonalizowane grupami aminoalkilowymi (j. ang.)

>>>

M. Żenkiewicz, K. Moraczewski, P. Rytlewski, M. Stepczyńska, T. Żuk 2014-10-30
Sposoby wytwarzania kompozytów jednopolimerowych

>>>

Mir M.A. Nikje, A. Yaghoubi 2014-10-30
Otrzymywanie i właściwości nanokompozytów sztywnych pianek poliuretanowych z funkcjonalizowanymi wielościennymi nanorurkami węglowymi (j. ang.)

>>>

Ł. Piszczyk, A. Hejna, K. Formela, M. Danowska, M. Strankowski 2014-10-30
Morfologia, właściwości mechaniczne i termiczne elastycznych pianek poliuretanowych modyfikowanych glinokrzemianami warstwowymi

>>>

A. K. Antosik, P. Ragańska, Z. Czech 2014-10-30
Termiczne sieciowanie samoprzylepnych klejów silikonowych nadtlenkami organicznymi

>>>

M.S. Alwani, A. Khalil, Md N. Islam, W.O.W. Nadirah, R. Dungani 2014-10-30
Podstawowa ocena włókien liści ananasa jako wzmocnienia w biokompozytach (j. ang.)

>>>

M. Półka, M. Woliński, B. Kukfisz, Z. Salamonowicz 2014-10-30
Analiza podatności na zapalenie warstwy osiadłej i obłoku pyłów wybranych termoutwardzalnych nienasyconych żywic poliestrowych (j. ang.)

>>>

C. Kummerlöwe, N. Vennemann, S. Pieper, A. Siebert, Y. Nakaramontri 2014-10-30
Otrzymywanie i właściwości kompozytów kauczuku naturalnego i epoksydowanego kauczuku naturalnego napełnionych nanorurkami węglowymi (j. ang.)

>>>

J. Kruželák, R. Dosoudil, R. Sýkora, I. Hudec 2014-10-30
Kompozyty elastomerowe z napełniaczem magnetycznym (j. ang.)

>>>

M. Masłowski, M. Zaborski 2014-10-30
Magnetoreologiczne materiały na bazie elastomeru etylenowo-oktenowego (j. ang.)

>>>

D.E. El-Nashar, N.N. Rozik, S.L. Abd El-Messieh 2014-10-30
Mechaniczne i elektryczne właściwości kauczuku akrylonitrylo-butadienowego napełnionego różnymi rodzajami nanografitu (j. ang.)

>>>

I. Michalska-Pożoga, J. Diakun 2014-10-30
Wpływ oddziaływania strefy tarczowej wytłaczarki ślimakowo-tarczowej na strukturę i właściwości wytłoczyny z polietylenu małej gęstości (PE-LD) (j. ang.)

>>>

E. Kania, J. Lubczak 2014-10-30
Nowa metoda syntezy oligoeteroli z pierścieniem pirymidynowym z zastosowaniem kwasu barbiturowego i glicydolu (j. ang.)

>>>

D. Matykiewicz, B. Dudziec, T. Sterzyński 2014-10-30
Wpływ aluminosilseskwioksanu na proces utwardzania żywicy epoksydowej (j. ang.)

>>>

D. Ziółkowska, I. Szeflińska, A. Shyichuk 2014-10-30
Oznaczanie ilościowe poli(chlorku diallilodimetyloamonowego) za pomocą kompleksowania oranżem kwasowym II (j. ang.)

>>>