English version

Formularz logowania

zarejestruj się


Drukuj

Polimery, nr 11-12/2013

S. Penczek, J. Pretula, P. Lewiński 2013-09-27
Polimery z odnawialnych surowców, polimery biodegradowalne

>>>

T. Sakai 2013-10-24
Technologia wytłaczania ślimakowego — przeszłość, teraźniejszość i przyszłość (j. ang.)

>>>

K. Jelonek, J. Kasperczyk 2013-10-24
Poliestry i poliestrowęglany w systemach kontrolowanego uwalniania leków. Cz. II. Implantowane systemy polimerowe (j. ang.)

>>>

J. Łopacka 2013-10-24
Nanocząstki wykorzystywane w celu poprawy właściwości fizycznych kompozytów polimerowych stosowanych jako materiały opakowaniowe do żywności

>>>

K. Milczewska 2013-10-24
Charakterystyka kompozycji polimerowych za pomocą technik chromatograficznych i niechromatograficznych (j. ang.)

>>>

A. Mehta, G. Tembe, P. Parikh, G. Mehta 2013-10-24
Badanie polimeryzacji etylenu katalizowanej za pomocą homogenicznych lub osadzonych na nośniku silseskwioksanowym katalizatorów będących kompleksami tytanu(IV) (j. ang.)

>>>

I. Kaya, Ş. Keskin 2013-10-24
Synteza i charakterystyka multifunkcjonalnych polifenoli otrzymywanych z dihydroksyfenylenowych zasad Schiffa (j. ang.)

>>>

S. Paszkiewicz, A. Szymczyk, Z. Špitalský, J. Mosnáček, E. Janus, Z. Rosłaniec 2013-10-24
Wpływ dodatku ekspandowanego grafitu (EG) na przebieg syntezy i charakterystykę poli(tereftalanu etylenu) modyfikowanego 1,4-cykloheksanodimetanolem (PETG)

>>>

R. Lach, P. Hutař, P. Veselý, E. Nezbedová, Z. Knésl, T. Koch, C. Bierögel, W. Grellmann 2013-10-24
Ocena za pomocą metody wciskania wgłębnika lokalnych właściwości mechanicznych złączy części wykonanych z materiałów polimerowych (j. ang.)

>>>

K. Formela, M. Cysewska, J. Haponiuk, A. Stasiek 2013-10-24
Wpływ szybkości dozowania oraz sił ścinających na proces dewulkanizacji rozdrobnionych odpadów gumowych prowadzony przy użyciu wytłaczarki dwuślimakowej współbieżnej (j. ang.)

>>>

R. Steller 2013-10-24
Nowe modele cieczy lepkich oparte na równaniu Carreau

>>>

M. Dobrzyńska-Mizera, M. Barczewski, B. Dudziec, T. Sterzyński 2013-10-24

Ocena wpływu szybkości chłodzenia na przebieg nieizotermicznej krystalizacji izotaktycznego polipropylenu modyfikowanego pochodną sorbitolu i silseskwioksanem (j. ang.)

>>>