English version

Formularz logowania

zarejestruj się


Drukuj

Polimery, nr 11-12/2011

G. Gorczyca, R. Tylingo 2011-11-29
Biopolimery w konstrukcji nowoczesnych materiałów medycznych o aktywności antydrobnoustrojowej. Cz. II. Metody aktywacji antydrobnoustrojowej materiałów medycznych

>>>

M. Lisińska-Kuśnierz, A. Cholewa-Wójcik 2011-11-29
Modele zmian właściwości użytkowych poliolefinowych folii opakowaniowych (j. ang.)

>>>

R. Jeziórska, B. Świerz-Motysia, A. Szadkowska, B. Marciniec, H. Maciejewski, M. Dutkiewicz, I. Leszczyńska 2011-11-29
Wpływ POSS na strukturę, właściwości cieplne i mechaniczne poliamidu 6 (j. ang.)

>>>

J. W. Kaczmar, J. Pach, C. Burgstaller 2011-11-29
Włókna konopne modyfikowane chemicznie przeznaczone do wzmacniania polimerów (j. ang.)

>>>

J. Datta, E. Głowińska 2011-11-29
Wpływ celulozy na właściwości mechaniczne i termomechaniczne wulkanizatów wytworzonych z mieszanek kauczuku naturalnego z jej udziałem

>>>

S. Krzemińska, W. M. Rzymski 2011-11-29
Wpływ warunków oddziaływania rozpuszczalników na właściwości ochronne usieciowanego uwodornionego kauczuku butadienowo-akrylonitrylowego

>>>

N. Olaru, L. Olaru, C. Vasile, P. Ander 2011-11-29
Celuloza modyfikowana powierzchniowo otrzymana metodą acetylowania bez rozpuszczalników bielonej i niebielonej celulozowej masy siarczanowej (j. ang.)

>>>

A. Romanowska-Osuch, A. Bartkowiak 2011-11-29
Proekologiczne dyspersyjne modyfikacje powierzchni materiałów celulozowych. Cz. I. Otrzymywanie i właściwości powłokotwórczych wodnych dyspersji wosku Candelilla

>>>

J. Rybnicek 2011-11-29
Recykling elementów oświetlenia samochodowego — wpływ zanieczyszczeń pochodzących od powłok utwardzanych promieniami UV na wytrzymałość uzyskiwanego poliwęglanu (j. ang.)

>>>

K. Cyzio, J. Lubczak 2011-11-29
Nowe możliwości syntezy oligoeteroli z pierścieniami azacyklicznymi (j. ang.)

>>>

M. Zdanowicz, T. Spychaj 2011-11-29
Ciecze jonowe jako plastyfikatory lub rozpuszczalniki skrobi (j. ang.)

>>>

E. Malewska, M. Trzyna, A. Sabanowska, A. Prociak, P. Koniorczyk 2011-11-29
Wpływ zdolnych do ekspandowania napełniaczy polistyrenowych na właściwości sztywnych pianek poliuretanowych spienianych wodą (j. ang.)

>>>