English version

Formularz logowania

zarejestruj się


Drukuj

Polimery, nr 11-12/2010

P. Luliński 2010-12-13
Polimery ze śladem molekularnym w naukach farmaceutycznych. Cz. I. Podstawy procesu tworzenia śladu molekularnego. Zastosowanie w syntezie leków i technologii postaci leku

>>>

P. Siwek, A. Libik, K. Twardowska-Schmidt, D. Ciechańska, I. Gryza 2010-12-13
Zastosowanie biopolimerów w rolnictwie

>>>

K. Pietrasik, O. Świątkowska, A. Kaim 2010-12-13
Nowe dwufunkcyjne mediatory na podstawie pochodnych 4-amino-TEMPO regulujące przebieg rodnikowej polimeryzacji styrenu (j. ang.)

>>>

E. Chmiel-Szukiewicz 2010-12-13
Pianki poliuretanowe otrzymywane z oligoeteroli uzyskanych z 6-aminouracylu i węglanów alkilenowych (j. ang.)

>>>

T. Pingot, M. Pingot, M. Zaborski 2010-12-13
Sieciowanie kauczuku butadienowo-styrenowego w obniżonej temperaturze pod wpływem układów redoks

>>>

Z. Hrdlicka, A. Kuta, J. Hajek 2010-12-13
Mieszanki elastomerów termoplastycznych otrzymane z odpadowej gumy i polietylenu małej gęstości (j. ang.)

>>>

S. Vasiliu, S. Racovita, V. Neagu, M. Popa, J. Desbrieres 2010-12-13
Kompleksy polimer-metal na podstawie gelanu (j. ang.)

>>>

B. Samujło, A. Rudawska 2010-12-13
Modyfikacja polietylenu małej gęstości wodorotlenkiem glinu a jego swobodna energia powierzchniowa

>>>

A. Karaszewska, J. Bucheńska 2010-12-13
Antybakteryjne włókna poliestrowe zawierające jony srebra. Cz. II. Kinetyka uwalniania jonów srebra i wybrane właściwości modyfikowanych włókien

>>>

B. Król, P. Król 2010-12-13
Materiały powłokowe otrzymywane z kationomerów poliuretanowych modyfikowanych funkcjonalizowanym silseskwioksanem. Cz. II. Właściwości użytkowe

>>>

L. Harri 2010-12-13
Parametry sensytometryczne płyt fotopolimerowych służących do wytwarzania form fleksodrukowych cyfrową metodą laserowo-fotochemiczną

>>>

M. Żenkiewicz, J. Richert, A. Różański 2010-12-13
Wpływ stopnia rozdmuchania na właściwości mechaniczne nanokompozytowej folii polilaktydowej (j. ang.)

>>>

J. Ziobro, A. Marciniec 2010-12-13
Zastosowanie narzędzi CAx w projektowaniu form wtryskowych

>>>

K. Wilczyński, A. Lewandowski 2010-12-13
Modelowanie przepływu tworzyw w procesie wytłaczania dwuślimakowego przeciwbieżnego. Cz. I. Symulacja przepływu

>>>

M. Sudol, K. Czaja 2010-12-13
Wpływ napromieniania strumieniem elektronów oraz deformacji plastycznej na masę molową polietylenu ultrawielkocząsteczkowego do zastosowań medycznych (j. ang.)

>>>

M. Oleksy, M. Heneczkowski, G. Budzik 2010-12-13
Zastosowanie komputerowej symulacji odlewania żywic chemoutwardzalnych w technikach szybkiego prototypowania (j. ang.)

>>>