English version

Formularz logowania

zarejestruj się


Drukuj

Polimery, nr 11-12/2005

R. Ukielski, M. Piątek 2011-06-29
Otrzymywanie i niektóre właściwości multiblokowych kopoli (amido-b-amidów)

>>>

E. Rusu, M. Onciu 2011-06-29
Poliamidy aromatyczne zawierające segmenty chalkonylowe podstawione m-fenylenodiaminą (j. ang.)

>>>

J. Lubczak 2011-06-29
Polieterole z pierścieniem purynowym

>>>

J. Polaczek, J. Pielichowski, K. Pielichowski, E. Tylek, E. Dziki 2011-06-29
Nowa metoda syntezy poli(kwasu asparaginowego) w warunkach promieniowania mikrofalowego

>>>

S. Rupiński, Z. K. Brzozowski, K. Skwara 2011-06-29
Rozpuszczalne w wodzie karbamoiloetylowane pochodne skrobi ziemniaczanej. Cz. I. Synteza i struktura

>>>

Z. Czech 2011-06-29
Synteza nowych, rozpuszczalnikowych, akrylowych klejów samoprzylepnych charakteryzujących się małym skurczem (j. ang.)

>>>

A. Mititelu, C. N. Cascaval 2011-06-29
Reakcja utwardzania żywicy epoksydowej na podstawie mezogenicznej pochodnej naftalenu (j. ang.)

>>>

A. Kozłowska, J. Majszczyk 2011-06-29
Procesy relaksacyjne i struktura fazowa kopolimerów estrowo-eteroamidowych

>>>

E. Makarewicz, K. Uziałło 2011-06-29
Wpływ organicznych rozcieńczalników i rozpuszczalnika na właściwości reologiczne plastizoli PVC

>>>

E. Kicko-Walczak, P. Jankowski 2011-06-29
Wpływ bezhalogenowej modyfikacji żywic epoksydowych na ich poziom uniepalnienia

>>>

S. Krzemińska 2011-06-29
Badania odporności błon z wulkanizatów kauczuku butylowego na przenikanie mieszanin rozpuszczalników organicznych

>>>

M. M. Zgoda, M. Woskowicz, M. Nachajski, M. K. Kołodziejczyk, M. Lukosek, W. Jerzykiewicz 2011-06-29
Związki powierzchniowo czynne z grupy polioksyetylenowanych estrów kwasów tłuszczowych. Cz. II. Podstawowe wielkości lepkościowe a równowaga hydrofilowo-lipofilowa produktów oksyetylenowania estrów metylowych kwasów tłuszczowych oleju rzepakowego

>>>

J. Stasiek 2011-06-29
Wpływ rozwiązań konstrukcyjnych ślimaków układów uplastyczniających oraz warunków procesu wytłaczania na właściwości kompozytu polipropylenowego

>>>

S. Zajchowski 2011-06-29
RAPID COMMUNICATION: Właściwości mechaniczne poli(chlorku winylu) o zdefiniowanym stopniu zżelowania (j. ang.)

>>>