English version

Formularz logowania

zarejestruj się


Drukuj

Polimery, nr 11-12/2002

D. Sęk 2013-10-29
Kierunki badań nad polimerami dendrymerycznymi i silnie rozgałęzionymi

>>>

S. Kudła 2013-10-29
Sieciowanie poliolefin metodą silanową

>>>

Z. Foltynowicz, P. Jakubiak 2013-10-29
Poli(kwas mlekowy) - biodegradowalny polimer otrzymywany z surowców roślinnych

>>>

H. Kaczmarek, R. Czajka, M. Nowicki, D. Ołdak 2013-10-29
Badania polimerów z wykorzystaniem metody mikroskopii sił atomowych (AFM). Cz. I. Podstawy AFM i jej zastosowanie w badaniach morfologii polimerów

>>>

K. Pielichowski, K. Flejtuch 2013-10-29
Zastosowanie modulowanej różnicowej kalorymetrii skaningowej (MDSC) w badaniach właściwości polimerów

>>>

M. El Fray 2013-10-30
Zastosowanie analizy mikrotermicznej do badań materiałów polimerowych

>>>

M. Kacperski 2013-10-30
Nanokompozyty polimerowe. Cz. I. Charakterystyka ogólna, napełniacze oraz nanokompozyty na podstawie polimerów utwardzalnych

>>>

Z. Majchrzak 2013-10-30
Otrzymywanie kopolimerów propylen/etylen i ich charakterystyka

>>>

R. Jantas, Z. Draczyński 2013-10-30
Otrzymywanie i charakterystyka poli[metakrylanu 2-(4-pentenoiloksy)etylu] (j. ang.)

>>>

F. Mustaţá, I. Bicu 2013-10-30
Żywice cykloheksanonowo-anilinowo-formaldehydowe - synteza i właściwości (j. ang.)

>>>

J. Szafko, B. Pabin-Szafko 2013-10-30
Efekt solwatacji w termicznym rozkładzie 2,2'-azoizobutyronitrylu. Szybkość inicjowania polimeryzacji metakrylanu metylu w N,N-dimetyloformamidzie (j. ang.)

>>>

J. A. Soroka, Z. Rosłaniec, E. K. Wróblewska 2013-10-30
Barwniki solwatochromowe w badaniach struktury polimerów. Cz. I. Profile dyfuzji w poli(tereftalanie butylenu)

>>>

A. Bańkowska, R. Ostrysz, P. Penczek 2013-10-30
Metoda zestalania/stabilizacji odpadów przemysłowych za pomocą poliuretanów (j. ang.)

>>>

M. Jastrzębska, M. Rutkowska, H. Janik 2013-10-30
Wpływ poliuretanu szczepionego na kopolimerze styren/kwas styrenosulfonowy na morfologię różnych typów mieszanin polimerowych

>>>

D. Bogdał, J. Pielichowski, P. Penczek, J. Górczyk, G. Kowalski 2013-10-30
Otrzymywanie wielkocząsteczkowych żywic epoksydowych za pomocą mikrofal - Komunikat szybkiego druku (j. ang.)

>>>

E. Andrzejewska, E. Socha, M. Andrzejewski, M. B. Bogacki 2013-10-30
Wpływ gęstości usieciowania na mechanizm terminacji w polimeryzacji rodnikowej - Komunikat szybkiego druku (j. ang.)

>>>

D. Martysz, M. Urbala, M. Antoszczyszyn, R. Pilawka 2013-10-30
Etery 1-propenylowe butanodiolu jako efektywne modyfikatory powłok epoksydowych sieciujących pod wpływem promieniowania UV w obecności inicjatorów kationowych - Komunikat szybkiego druku (j. ang.)

>>>