English version

Formularz logowania

zarejestruj się


Drukuj

Polimery, nr 11-12/2000

P. Kubisa 2015-03-09
Polimeryzacja rodnikowa z odwracalną dezaktywacją aktywnych centrów

>>>

J. Hetper 2015-03-09
Pirolityczna chromatografia gazowa i jej nowe możliwości w analizie polimerów

>>>

J. Jakubiak, J. F. Rabek 2015-03-09
Trójwymiarowa (3D) fotopolimeryzacja w stereolitografii. Cz. I. Podstawy trójwymiarowej fotopolimeryzacji (wersja angielska)

>>>

M. A. Ocampo, V. M. Castaño 2015-03-09
Charakterystyka konformacyjna łańcuchów polimerów o różnych stopniach sztywności (wersja angielska)

>>>

P. Król, A. Żmihorska-Gotfryd 2015-03-09
Badania nad syntezą oligomerycznych prepolimerów uretanowych jako półproduktów do otrzymywania poliuretanów

>>>

T. Sterzyński 2015-03-09
Ulepszanie właściwości przetwórczych i fizycznych izoaktycznego polipropylenu na drodze heterogenicznego zarodkowania (wersja angielska)

>>>

A. Bajorek, J. Pączkowski 2015-03-09
Sondy spektroskopowe. Wpływ łańcucha polimerowego na właściwości fotofizyczne cząsteczek wykazujących istnienie stanu TICT. Cz. I. Badania fotostacjonarne

>>>

M. Żenkiewicz, J. Dzwonkowski 2015-03-09
Doświadczalna ocena procesu dekohezji złącz adhezyjnych z folią polimerową

>>>

E. Kicko-Walczak 2015-03-09
Badania metodą kalorymetru stożkowego mechanizmu działania nowych antypirenów w uniepalnianiu żywic poliestrowych (wersja angielska)

>>>

A. Stolarczyk, M. Łapkowski, M. Nowicka 2015-03-09
Badanie przenikalności kompozytowych membran polianilinowych w stosunku do gazów (wersja angielska)

>>>

K. H. Bodek 2015-03-09
Badania właściwości reologicznych hydrożeli mikrokrystalicznego chitozanu stosowanych jako nośniki leków (wersja angielska)

>>>

A. Włochowicz, J. Fabia, R. Fryczkowski 2015-03-09
Otrzymywanie przewodzących kompozytów polianiliny z polipropylenem na drodze przetwarzania termicznego oraz badanie ich struktury i przewodnictwa właściwego

>>>

E. Bociąga 2015-03-09
Wpływ temperatury formy wtryskowej i prędkości wtryskiwania na wybrane właściwości wyprasek polietylenowych

>>>