English version

Formularz logowania

zarejestruj się


Drukuj

Polimery, nr 10/2019

A. Dworak, A. Utrata-Wesołek, Ł. Otulakowski, M. Kasprów, B. Trzebicka 2019-09-10
Polimery w medycynie – kierunki rozwoju (j. ang.)

>>>

M. Bhuvaneshwaran, P.S. Sampath, S. Balu, S. Sagadevan 2019-09-10
Właściwości fizykochemicznei mechaniczne naturalnych celulozowych włókien Coccinia Indica i ich kompozytów na osnowie żywicy epoksydowej (j. ang.)

>>>

N. Mohd Nurazzi, A. Khalina, S.M. Sapuan, R.A. Ilyas 2019-09-10
Wpływ zawartości włókien i obróbki alkalicznej na właściwości mechaniczne kompozytów z nienasyconej żywicy poliestrowej wzmacnianych włóknem szklanym i włóknem palmy cukrowej (j. ang.)

>>>

M.A.R. Saat, R. Rasid, M.A. Bakar, A. Jalar, E.M. Salleh 2019-09-10
Właściwości mechaniczne mieszanek PE-PET-PS-PP wytwarzanych w warunkach dużej szybkości ścinania (j. ang.)

>>>

M.S.N. Atikah, R.A. Ilyas, S.M. Sapuan, M.R. Ishak, E.S. Zainudin, R. Ibrahim, A. Atiqah, M.N.M. Ansari, R. Jumaidin 2019-09-10
Degradacja i właściwości fizyczne bionanokompozytów skrobi palmy cukrowej wzmocnionej nanowłóknami celulozowymi tej palmy (j. ang.)

>>>

M. Chorobiński, Ł. Skowroński, M. Bieliński 2019-09-10
Metodyka wyznaczania wybranych charakterystyk barwienia polietylenu z wykorzystaniem systemu CIELab

>>>

W. Głuszewski 2019-09-10
Zastosowanie chromatografiigazowej do oznaczania radiolitycznego cząsteczkowego wodoru, którego oderwanie inicjuje wtórne zjawiska w radiacyjnej modyfikacji polimerów (j. ang.)

>>>

CZĘŚĆ INFORMACYJNA (Polimery, nr 10/2019) 2019-12-02