English version

Formularz logowania

zarejestruj się


Drukuj

Polimery, nr 10/2012

K. Kelar, K. Mencel, T. Sterzyński, M. Dutkiewicz, H. Maciejewski 2012-09-03
Modyfikowany silseskwioksanem (POSS) poliamid 6 wytwarzany metodą anionowej polimeryzacji e-kaprolaktamu

>>>

R. Jeziórska, A. Szadkowska, A. Abramowicz 2012-09-27
Wpływ maleinowanego liniowego polietylenu małej gęstości na strukturę i właściwości mieszaniny odpadów na osnowie terpolimeru akrylonitryl-butadien-styren

>>>

M. Mucha, I. Michalak, J. Balcerzak, M. Tylman 2012-09-27
Skafoldy, błonki i mikrogranule chitozanowe do zastosowań medycznych — otrzymywanie i badania kinetyki uwalniania leku (j. ang.)

>>>

A. Karaszewska, J. Bucheńska 2012-09-27
Poliestrowe protezy naczyniowe — antybakteryjne i atrombogenne biomateriały. Cz. I. Dwuetapowa modyfikacja protez naczyniowych

>>>

T. Komoń, M. E. Jamróz, P. Niewiadomski, M. Malanowski, J. Kijeński 2012-09-28
Otrzymywanie monomerów akrylowych z wykorzystaniem surowców odnawialnych. Cz. II. Otrzymywanie estrów akrylowych

>>>

A. Krzywania-Kaliszewska, M. Maciejewska, M. Zaborski 2012-09-28
Koagenty do nadtlenkowego sieciowania kopolimeru etylenowo-propylenowego

>>>

A. Szarek, D. Kwiatkowski 2012-09-28
Analiza rozkładu naprężeń oraz rozwoju i propagacji pęknięcia poli(metakrylanu metylu) po użytkowaniu w organizmie ludzkim

>>>

E. Sasimowski 2012-09-28
Badania efektywności działania wytłaczarki nowej generacji. Cz. III. Współdziałanie tulei obrotowej ze strefą rowkowaną cylindra

>>>