English version

Formularz logowania

zarejestruj się


Drukuj

Polimery, nr 10/2011

G. Gorczyca, R. Tylingo 2011-09-20
Biopolimery w konstrukcji nowoczesnych materiałów medycznych o aktywności antydrobnoustrojowej. Cz. I. Biopolimerowe materiały medyczne — kolagen, chitozan

>>>

A. E. Stępień 2011-09-20
Mikrobiologiczna degradacja tworzyw poliuretanowych

>>>

İ. Kaya, M. Kamaci 2011-09-20
Synteza i charakterystyka nowych pochodnych poli(azometino-uretanu) i polifenoli otrzymanych z 3,4-dihydroksybenzaldehydu i diizocyjanianu heksametylenu (j. ang.)

>>>

M. Półka 2011-09-20
Analiza szybkości wydzielania ciepła i dymu z materiałów epoksydowych niemodyfikowanych i modyfikowanych środkami ogniochronnymi

>>>

M. Masłowski, M. Zaborski 2011-09-20
Wpływ surfaktantów i cieczy jonowych na właściwości magnetyczne i mechaniczne kopolimeru etylen/propylen napełnionego mikro- lub nanometrycznym magnetytem

>>>

E. Bociąga, P. Palutkiewicz 2011-09-20
Wpływ zawartości poroforu i warunków wtryskiwania na strukturę wyprasek z polipropylenu

>>>

P. Stączek, S. Płaska 2011-09-20
Sterowanie uplastycznianiem preform w procesie wytwarzania pojemników z poli(tereftalanu etylenu). Cz. I. Sformułowanie problemu oraz opis obiektu sterowania

>>>

M. Zielecka 2011-09-20
Charakterystyka nanoproszków i zoli krzemionkowych zawierających nanocząstki miedzi lub srebra (j. ang.)

>>>