English version

Formularz logowania

zarejestruj się


Drukuj

Polimery, nr 10/2005

H. Galina, M. Walczak 2011-06-29
Teoretyczny model polimeryzacji hiperrozgałęzionej. Cz. II. Średni stopień polimeryzacji i wskaźnik polidyspersyjności (j. ang.)

>>>

W. M. Rzymski, M. Mikrut, J. Magryta, B. Wolska 2011-06-29
Sieciowanie kauczuku butadienowo-akrylonitrylowego disulfidem tetraizobutylotiuramu

>>>

J. Pielichowski, M. Marek, A. Prociak 2011-06-29
Możliwości wykorzystania gliceryny w doborze składu piankowych układów poliuretanowych

>>>

E. Makarewicz, K. Jańczak 2011-06-29
Analiza wpływu składników wodnej dyspersji plastizoli PVC na jej stabilność

>>>

Z. Jamrógiewicz, K. Mojsiewicz- Pieńkowska, D. Jachowska, J. Łukasiak 2011-06-29
Badanie zależności czasu relaksacji podłużnej w metodzie 1H NMR od struktury polidimetylosiloksanów i optymalizacja parametrów rejestracji widm

>>>

D. Biniaś, A. Włochowicz, S. Boryniec, W. Biniaś 2011-06-29
Zmiany struktury włókien dibutyrylochitynowych w procesie regeneracji chityny (j. ang.)

>>>

J. W. Sikora, T. Kapuśniak 2011-06-29
Efektywność procesu wytłaczania a charakterystyka dyszy stożkowo-walcowej głowicy wytłaczarskiej

>>>

T. Rusiecki, R. Steller 2011-06-29
Badania procesu pulweryzacji metodą ścinania w stanie stałym w warunkach różnych przepływów ścinających

>>>

Z. Czech, K. Gorący 2011-06-29
RAPID COMMUNICATION: Charakterystyka procesu sieciowania silikonowych klejów samoprzylepnych (j. ang.)

>>>

K. Piszczek 2011-06-29
RAPID COMMUNICATION: Żelowanie mieszanin suspensyjnego PVC z niewielką ilością plastyfikatora (j. ang.)

>>>