English version

Formularz logowania

zarejestruj się


Drukuj

Polimery, nr 10/2002

A. Stolarzewicz 2013-10-29
Żyjąca polimeryzacja jonowa

>>>

K. Czaja, M. Białek 2013-10-29
Polietylen liniowy małej gęstości

>>>

A. Wojtala 2013-10-29
Metody szczepienia polietylenu związkami polarnymi

>>>

M. Świtała-Żeliazkow 2013-10-29
Użycie programu „Solver” w programie „Excel” do rozwiązania równania opisującego skład kopolimeru w modelach kopolimeryzacji uwzględniających wpływ ostatniego meru lub przedostatniego meru (j. ang.)

>>>

A. Białkowska, Z. Wirpsza 2013-10-29
Segmenty sztywne polieterouretanów kondensacyjnych

>>>

W. Lipiński, J. Ogonowski, M. Uhniat 2013-10-29
Stabilizacja polietylenu dwuskładnikowym układem stabilizującym (j. ang.)

>>>

F. Mustaţă, I. Bicu 2013-10-29
Reologiczne i termiczne właściwości żywic epoksydowych otrzymywanych z epichlorohydryny oraz m- lub p-aminofenolu, utwardzanych trietylenotetraaminą (j. ang.)

>>>

J. Godzimirski, M. Rośkowicz 2013-10-29
Wytrzymałość doraźna i długotrwała oraz pełzanie kleju „Epidian 57”

>>>

B. Czupryński, J. Paciorek-Sadowska, J. Liszkowska 2013-10-29
Wpływ boranu tri{2[3-chloro-2-hydroksy-1-propoksy]etylu} na właściwości sztywnych pianek po liuretanowo-poliizocyjanurowych (PUR-PIR) - Komunikat szybkiego druku (j. ang.)

>>>

A. Kozłowska 2013-10-29
Termiczne właściwości kopolimerów estrowo-amidowych zawierających ugrupowania cykliczne w oligoamidowym segmencie giętkim - Komunikat szybkiego druku (j. ang.)

>>>

M. B. Bogacki, E. Andrzejewska, M. Andrzejewski 2013-10-29
Współczynniki szybkości reakcji jako funkcje czasu podczas efektu następczego fotoinicjowanej polimeryzacji sieciującej - Komunikat szybkiego druku (j. ang.)

>>>