English version

Formularz logowania

zarejestruj się


Drukuj

Polimery, nr 10/2000

J. Jakubiak, J. F. Rabek 2015-03-06
Kinetyka modelowania fotopolimeryzacji liniowej i sieciującej. Część II (wersja angielska)

>>>

M. Bednarek, T. Biedroń, P. Kubisa 2015-03-06
Otrzymywanie kopolimerów blokowych w procesie kontrolowanej rodnikowej polimeryzacji akryloamidu wobec funkcjonalizowanego poli(tlenku etylenu) jako makroinicjatora

>>>

J. Łukaszczyk, A. Cebulska 2015-03-06
Otrzymywanie funkcjonalnych mikrosfer na drodze polimeryzacji z zastosowaniem makromonomerów (wersja angielska)

>>>

D. F. Grishin, L. L. Semyonicheva, A. A. Moikin, E. V. Kolyakina 2015-03-06
Kontrolowana polimeryzacja rodnikowa monomerów winylowych w obecności związków metaloorganicznych pierwiastków grup III–V jako dodatków aktywnych (wersja angielska)

>>>

A. Żmihorska-Gotfryd 2015-03-06
Żywice fenolowo-formaldehydowe modyfikowane glikolami i polieterolami — otrzymywanie i właściwości

>>>

J. Pigłowski, J. Bandurski, K. Jurkowski 2015-03-06
Właściwości modyfikowanych mieszanin poliamidu 6 z izotaktycznym polipropylenem

>>>

M. Żenkiewicz 2015-03-06
Procesy utleniania i desorpcji tlenu zachodzące w warstwie wierzchniej aktywowanej folii polipropylenowej

>>>

Z. K. Brzozowski, N. Pietruszka, I. Galaev, B. Mattiasson 2015-03-06
Akryloamidowe pochodne skrobi w układach dwufazowych służących do oczyszczania białek. Cz. II. Zastosowanie do oczyszczania inhibitora α-amylazy z mąki pszennej

>>>

R. Sikora, T. Jachowicz 2015-03-06
Wpływ czasu ochładzania na skurcz przetwórczy wytworów otrzymanych metodą wytłaczania z rozdmuchiwaniem

>>>

M. Obłój-Muzaj 2015-03-06
Zachowanie poli(chlorku winylu) w pożarach

>>>