English version

Formularz logowania

zarejestruj się


Drukuj

Polimery, nr 1/2018

M. Budnicka, A. Gadomska-Gajadhur, P. Ruśkowski, L. Synoradzki 2017-11-08
Polimery biodegradowalne w leczeniu gruźlicy. Cz. II. Wymagania i charakterystyka materiałów

>>>

J. Ryszkowska, M. Auguścik, M. Zieleniewska, L. Szczepkowski, M. Kurańska, S. Bąk, M. Antos-Bielska, A. Prociak 2017-11-08
Półsztywne pianki poliuretanowe z poliolem rzepakowym o różnej lepkości (j.ang.)

>>>

M. Urbaniak 2017-11-08
Diagram temperatura zeszklenia-temperatura sieciowania-przemiana (TgTT) dla układu epoksydowego EPY® (j.ang.)

>>>

R. Malinowski, K. Janczak, K. Moraczewski, A. Raszkowska-Kaczor 2017-11-08
Analiza stopnia spęcznienia i frakcji żelowej usieciowanych radiacyjnie mieszanin polilaktyd/poli(adypinian-co-tereftalan butylenu)

>>>

S. Kuciel, P. Kuźniar, M. Nykiel 2017-11-08
Polimery biodegradowalne w strumieniu odpadów zmieszanych – problemy recyklingu polietylenowych materiałów opakowaniowych (j.ang.)

>>>

A. Nastaj, K. Wilczyński 2017-11-08
Optymalizacja procesu wytłaczania jednoślimakowego tworzyw polimerowych – badania doświadczalne

>>>

S. Paszkiewicz, A. Szymczyk, I. Irska, D. Pawlikowska, E. Piesowicz 2017-11-08
Synteza i charakterystyka nowych reaktywnych mieszanin polimerowych opartych na poużytkowych foliach z poli(tereftalanu etylenu) oraz poli(tlenku tetrametylenu) (j.ang.)

>>>

T. Dziubek 2017-11-08
Zastosowanie współrzędnościowych metod pomiarowych do oceny właściwości użytkowych polimerowych kół zębatych (j.ang.)

>>>

T. Gołofit, K. Gańczyk-Specjalska, K. Jamroga, Ł. Kufel 2017-11-16
Właściwości reologiczne i termiczne mieszanin polibutadienu z końcowymi grupami hydroksylowymi oraz plastyfikatora (Rapid Communication)

>>>

CZĘŚĆ INFORMACYJNA (Polimery, nr 1/2018), cz. 1 2017-11-24
CZĘŚĆ INFORMACYJNA (Polimery, nr 1/2018), cz. 2 2017-11-24
CZĘŚĆ INFORMACYJNA (Polimery, nr 1/2018), cz. 3 2017-11-24