English version

Formularz logowania

zarejestruj się


Drukuj

Polimery, nr 1/2017

M. Oleksy, G. Budzik, B. Kozik, A. Gardzińska 2016-12-12
Hybrydowe nanokompozyty polimerowe stosowane w technologii Rapid Prototyping

>>>

J. Ryszkowska, M. Zieleniewska, A. Bryśkiewicz, K. Mizera, M. Chrząszcz, D. Kozon, K. Lipert 2016-12-12
Kompozyty poliuretanowe o różnych osnowach napełniane mikrosferami szklanymi

>>>

J. Tomaszewska, Ł. Klapiszewski, K. Skórczewska, T. J. Szalaty, T. Jesionowski 2016-12-12
Zaawansowane organiczno-nieorganiczne napełniacze hybrydowe jako funkcjonalne dodatki do poli(chlorku winylu) (j.ang.)

>>>

M. Cader, R. Oliwa, O. Markowska, G. Budzik 2016-12-12
Otrzymywanie prototypów części chwytaka robota mobilnego z materiałów polimerowych z wykorzystaniem technologii wytwarzania przyrostowego. Cz. I. Właściwości mechaniczne i stałe materiałowe próbek z kopolimeru akrylonitryl-butadien-styren

>>>

R. Oliwa, M. Oleksy, M. Heneczkowski, G. Budzik, O. Markowska, Ł. Przeszłowski 2016-12-12
Zastosowanie metody vacuum casting do wytwarzania prototypów badawczych polimerowych kół zębatych

>>>

T. Dziubek, M. Oleksy 2016-12-12
Zastosowanie systemu optycznego ATOS II w technikach szybkiego prototypowania modeli kół zębatych otrzymywanych na bazie żywicy epoksydowej

>>>

B. Gapiński, M. Wieczorowski, M. Grzelka, P. Arroyo Alonso, A. Bermúdez Tomé 2016-12-12
Zastosowanie tomografii komputerowej do oceny jakości elementów wykonanych metodą szybkiego prototypowania (j.ang.)

>>>

CZĘŚĆ INFORMACYJNA (Polimery, nr 1/2017) 2016-12-12